فیلترها

توليد كننده

هادي-معتمدنيا

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اسبت را زين كن آقاي نينكر (قصه‌هايي از جاده‌هاي ديكاوو 1)

  • 15,000 تومان

آقاي نينكر آرزو دارد يك گاوچران باشد. او براي گاوچران شدن كلاه و كمند و چكمه گاوچراني دارد اما هنوز يك چيزي كم است؛ يك اسب. آقاي نينكر عاشق اسبي به نام مي‌بلين مي‌شود. مي‌بلين هم او را دوست دارد. مي‌بلين عاشق خوردن اسپاگتي است. اما وقتي آقاي نينكر نكته سوم مراقبت از مي‌بلين را فراموش مي‌كند اتفاقي مي‌افتد كه...

صفحه‌ی 1