فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

هادي-شاهي

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 40,000 تومان

سوژه‌گي

  • 40,000 تومان

«من كيستم؟» پرسشي است كه بدون شك ذهن همه ما را در برهه هاي مختلف زندگي به خود مشغول كرده است. در واقع در دوراني زندگي مي كنيم كه معمولا از ما خواسته مي‌شود هويت‌مان را با افراد و نهادهاي حاكم بازانديشيم، بيان كنيم و شرح دهيم... اين كتاب تاريخ نظريه‌هاي فرديت و هويت را از دوران كلاسيك تا زمان حال بررسي مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چگونه اين نظريه‌ها را مي‌توان در نقد ادبي و فرهنگي به‌كار گرفت.

زندگي در سايه اساطير

  • 48,000 تومان

زندگي در سايه اساطير مجموعه مقالاتي از اسطوره‌شناس مشهور آمريكايي، جوزف كمبل است كه در اصل به صورت سخنراني در گردهمايي بنياد كوپر بين سال‌هاي 1958 تا 1971 ارائه شد. قدرت ژرف اسطوره در زندگي دروني و معنوي انسان‌ها در تمامي دوران‌ها، درون‌مايه اصلي اين مقالات به شمار مي‌رود...

صفحه‌ی 1