فیلترها

توليد كننده

هادي-زندكريمي---مهدي-زندكريمي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

قدم‌هايي كه برداشتيم

  • 45,000 تومان

نكته جالب در مورد دوازده قدم اين است كه به ما مي‌آموزد كه چطور زندگي كنيم. هنگامي كه ما طراحي و اصول يك زندگي موفق را ياد بگيريمء خواهيم ديد كه نه تنها به مشكلاتي كه در خودمان مي بينيم غلبه مي‌كنيمء بلكه از بروز مشكلات بعدي نيز جلوگيري مي كنيم. از نظر منء معجزه اين است كه تمام اين‌ها در دوازده قدم ساده نهفته است كه هر كسي مي‌تواند آن را به كار گيرد. هدف من در اين كتاب اين است كه در مورد اين قدم‌ها صحبت كنمء در مورد اينكه اين قدم ها اصول زندگي‌اندء قوانين جهان شمول پايدار و غير قابل تغيير كه بدون شك توسط چيزي فراتر از بشر وضع شده‌اند.

صفحه‌ی 1