فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

هاجر-معيري‌فرد---الهام-كيان‌مهر

مرتب سازی
تعداد تصاویر

استراتژي‌هاي بازاريابي مشتري‌مدار

  • 15,000 تومان

- بازاريابي روش رقابت شركت را در بازار تغيير مي‌دهد. بنابراين، بازاريابي/ مشتري‌مداري، موضوعي استراتژيكي است كه به سطوح مديران ارشد اجرايي تعلق دارد. - بازارگرايي تاثير فراواني بر عملكرد شركت دارد. براي دست‌يابي به كارآيي بيشتر در كسب وكار، شركت بايد بر بازارهاي هدف تمركز كرده و مزيت‌هاي رقابتي خود را تقويت كند. علاوه بر آن، يك شركت بايد قادر باشد تا خود را از رقبا مجزا و متمايز كند. اينجا است كه بازارگرايي قادر است مزاياي رقابتي پايدار و ارزش مشتري را براي شركت فراهم كند.

صفحه‌ی 1