فیلترها

توليد كننده

هاجر-فقهي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

بخواهيد تا برسيد (كاربردي‌ترين مكالمه جهان آموزش‌هاي آبراهام)

  • 16,000 تومان

مهم ترين چيزي كه لازم به توضيح است اين كه همه‌ي ما جداي از جايگاهي كه داريم ، داراي ارتعاش و خرد جمعي هستيم . اما به دليل توجه استر در اين سالها ، او مي تواند اين كار را همواره به خوبي انجام دهد تا حدي كه به هنگام صحبت اين احساس را به ما القا مي كرد و مي تواند به طور موثرتري حرف‌هاي ما را بشنود و بفهمد . هركسي از جمله شما اگر متمركز باشد ، مصداق منبع دروني انرژي است . و ما آن منبع انرژي هستيم كه همگي شما مصداق آن هستيد . اما از آن جايي كه شما به واسطه‌ي تجربه ‌هاي روزمره پيرامون خود اغلب فركانس‌هاي ارتعاشي احساس مي كنيد ، همين امر مانع درك كامل شما از خودتان مي شود .

صفحه‌ی 1