فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

هاجر-آقا‌ابراهيمي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

استعاره‌هايي كه با آنها زندگي مي‌كنيم

  • 75,000 تومان

ايده‌ها از ناكجا نمي‌آيند. ايده‌هاي كلي مطرح در اين كتاب تلفيقي از سنت‌هاي فكري گوناگون را به تصوير مي‌كشند و تاثير آموزگاران، همكاران، دانشجويان و دوستان ما را نشان مي‌دهند. علاوه بر اين، بسياري از ايده‌هاي خاص نتيجه بحث‌هاي ما با صدها نفر از مردم بوده است. ما نمي‌توانيم آنگونه كه شايسته است از همه اين سنت‌ها و مردماني كه به آنها مديونيم قدرداني نماييم.

صفحه‌ی 1