فیلترها

توليد كننده

نينا-جمشيدنژاد

مرتب سازی
تعداد تصاویر

گروه‌درماني تحليلي

  • 70,000 تومان

اين كتاب گزارشي دقيق و مبسوط دربارۀ گروه‌درماني تحليلي در اختيار بالينگران، اساتيد و دانشجويان روان‌درماني قرار مي‌دهد. كتاب معماي ساز و كار گروه‌هاي تحليلي را روشن مي‌كند و به مسائل و تكاليف گسترده‌اي مي‌پردازد كه در كار گروه‌درماني تحليلي پيش روي درمانگر قرار دارد. تمام مراحل اين فرآيند به طور كامل به بحث گذاشته شده است: ارزيابي و آماده‌سازي بيماران براي گروه، اجرائيات پويا، آغاز و پايان گروه و وارد كردن اعضاي جديد به گروه. موقعيت‌هاي دشوار و چالش‌برانگيز مانند ريزش اعضا، قرباني كردن اعضا، عضو ساكت گروه و انحصارطلبي در گروه با جزئيات بررسي شده‌اند و در كنار آن به مسائل گروه‌هاي بزرگ، گروه‌هاي متجانس، گروه‌هاي كودكان و نوجوانان و خانواده‌درماني، گروه در محيط‌هاي باليني و نظارت در گروه‌درماني پرداخته شده است. تأثيرات مشكلات شخصي درمانگر در گروه نيز به گفتگو گذاشته شده است. نمونه‌هاي باليني كه از تجربۀ شخصي نويسندگان برداشته شده است رنگ و بوي بيشتري به متن بخشيده و چند گفتگوي ميان دو نويسنده ـ با محوريت موضوعات كتاب ـ در متن گنجانده شده تا ديدگاه‌هاي در عين حال متضاد و مكمل آنها را به تصوير بكشد.

زوج‌درماني شناختي رفتاري پيشرفته 1 رويكرد بافت‌مدار

  • 99,000 تومان

زوج‌درماني شناختي رفتاري پيشرفته مرزهاي درمان شناختي رفتاري را گسترش مي‌دهد و چارچوب‌هاي آن را از تعاملات لحظه به لحظه زوجين فراتر برده، ويژگي‌هاي شخصي دو نفر، تعاملات دوتايي، و تاثيرات محيط ميان‌فردي و فيزيكي زوجين را نيز مد نظر قرار مي‌دهد. نويسندگان بر آن‌چه هر يك از همسران با خود به رابطه مي‌آورد تاكيد دارند. از جمله تجربيات روابط گذشته، انگيزه‌ها يا نيازهاي كنوني، سبك‌هاي شخصي، و آسيب‌هاي رواني. علاوه بر اين، آن‌ها در نظر مي‌گيرند كه چگونه محيط بر عملكرد زوجين تاثير مي‌گذارد؛ عواملي همچون نظام‌هاي خانوادگي زوجين، تاثيرات اجتماعي و فرهنگي، و ساير شرايط زندگي همچون از دست دادن شغل يا مرگ يكي از عزيزان. نويسندگان همچنين بر مداخلات موثر براي حل مشكلات زوجين در رويارويي با تغييرات رشدي پيش روي هر يك از همسران يا واحد زوجي تمركز مي‌كنند. مانند چالش‌هاي ايجاد شده با به نوجواني رسيدن فرزندان. اين رويكرد بافت‌مدار به زوجين كمك مي كند تفاوت‌هاي فردي سالم خود، هرگونه مشكل شخصي حل‌نشده و اختلال احتمالي، و نيازهاي فردي و خانوادگي خود را درك كنند. اين كتاب پا را از تمركز بر جنبه‌هاي بدكاركرد روابط فراتر مي‌گذارد و به همان اندازه به سهم رفتارها، شناخت‌ها، و هيجانات مثبت در روابط زوجي مي‌پردازد. فصل‌هاي كتاب شامل مداخلاتي براي اصلاح رفتار، شناخت‌ها، و عدم تعادل در پاسخ‌هاي هيجاني، روش‌هاي پرداختن به اختلالات فردي، راهبردهاي كمك به زوجين در رويارويي با مطالبات محيطي، و رويكردهايي براي بهبود نقاط قوت رابطه است. نويسندگان به خوبي نظريه، پژوهش، و پيشنهادات عملي را درهم ‌آميخته‌اند؛ به گونه‌اي كه حاصل كار براي دانشجويان، اساتيد دانشگاه، و دست‌اندركاران نظام سلامت روان به يك اندازه مفيد است. استفاده از ديدگاه‌هاي نظري مختلف در كتاب حاضر، آن را براي تمام متخصصين در حيطه‌ها و با جهت‌گيري‌هاي گوناگون جذاب كرده است. نويسندگان همچنين نشان مي‌دهند كه چگونه مي‌توان با دقت و حساسيت در عين حال كه از يافته‌هاي آزمايشي در كار باليني استفاده مي‌شود، جنبه‌هاي منحصربه فرد هر زوج را نيز از خاطر نبرد.

صفحه‌ی 1