فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

نيلوفر-نواري

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 39,000 تومان

اساطير زنان يونان انواع زنان (با سي‌دي)

  • 108,000 تومان

نگاه زنان به كار، روابط جنسي، فرزند، همسر و... يكي نيست. راه كسب احساس رضايت در زندگي هم در زنان يك راه مشخص نيست. معجزه اين كتاب در تشخيص الگوهاي متفاوت رفتاري در زنان است؛ الگوهايي كه به هر زني با توجه به مختصات روانشناختي‌اي كه دارد كمك مي‌كند تا عميقا درك كند براي رشد و دست‌يابي به حس رضايت دقيقا سراغ چه كاري بايد برود و از چه چيزهايي بايد پرهيز كند. در سي‌دي‌اي كه ضميمه كار نموده‌ام تلاش كردم كه هم به شما كمك كنم تا تيپ شخصيتي خود را بهتر در ميان انواع زناني كه در اين كتاب مطرح شده، پيدا كنيد و هم با نكات كليدي مورد نياز براي هر تيپ كه بايد آن‌ها را بدانيد آشنا شويد. بارها درهنگام تدريس مفاهيم اين كتاب از زنان شنيده‌ام كه به عنوان يك زن حس ارزشمندي به خود، قدرت پايان دادن به ترديدها هنگام تصميم‌گيري‌هاي مهم، كسب هويت تازه و در پرتو آن، امكان مقتدرانه زيستن (بدون قياس خود با مردان و زنان ديگر)، و از همه مهم‌تر كسب احساس رضايت در زندگي موهبت‌هايي بوده كه نصيبشان گرديده است. اين كتاب به ده‌ها زبان مختلف ترجمه و بارها تجديد چاپ شده است، كه اين امر نشان از اين دارد كه محتواي آن مسير اطمينان‌بخشي براي زناني است كه مي‌خواهند به ابعاد شخصيتي خود مسلط باشند و با شناخت نقاط قوت و ضعف خود، در زندگي حضوري با اعتماد به نفس و مقتدر داشته باشند. مردان هم در اين كتاب نكات فراواني براي درك بهتر و ارتباط موثر با زنان زندگي‌شان ـ مادر، خواهر، همسر، همكار و دختر خود ـ خواهند يافت.

تخيل فعال

  • 39,000 تومان

نگراني افسردگي خلقيات خاص رفتاري وسواس يا عصبانيت‌هايي كه توجيه آن‌ را نمي‌دانيم همه و همه احساساتي هستند كه ما را آزار مي‌دهند ما مي‌توانيم بفهميم آشوبي در روانمان برپاست اما قادر نيستيم آن را با هيچ چيز خاصي و ملموسي مرتبط بدانيم ما اثر آن را حس مي‌كنيم اما آن‌قدر مبهم و بي‌شكل است كه نمي‌توانيم از آن سر دربياوريم ما نمي‌توانيم قاطعانه بگوييم دقيقا درون ما چه اتفاقي افتاده است كه اين احساسات به سراغ ما آمده‌اند...

تحليل كاربردي خواب و رويا

  • 53,000 تومان

خواب تعبير نشده همچون نامه خوانده نشده است. رابرت جانسون پيشگام روانكاوي يونگي، همچون هميشه با بياني كاربردي و جذاب و قابل درك براي همه راهكاري چهار مرحله‌اي ارائه مي‌دهد تا ضمير خودآگاه و ناخودآگاه‌مان را به هم پيوند بزنيم. اين پيوند منجر به تحولي دروني خواهد شد كه زندگي ما را در حد غيرقابل تصوري غني خواهد كرد. جانسون با استفاده از قدرت تخيل و ارائه مفهوم نمادها و تصاوير خواب‌ها، ما را به ضيافتي دعوت مي‌كند كه در آن روياهاي ما به تجارب عملي ترجمه شوند. تحليل كاربردي خواب و رويا ما را قادر مي‌سازد اعماق پنهان ناخودآگاه مان را بكاويم تا قدرت‌ها و گنجينه‌هايي كه در ‌آن‌جا پنهان شده و منتظر كشف شدن هستند، بيابيم.

صفحه‌ی 1