فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

نيكو-سرخوش---افشين-جهانديده

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اراده به دانستن

  • 46,000 تومان

نبايد سكسواليته را داده‌اي طبيعي تصور كرد كه قدرت، تلاش مي‌كند آن را مطيع و سركوب كند، يا حوزه‌اي مبهم كه دانش تلاش مي‌كند به تدرج آن را كشف كند. سكسواليته نامي است كه مي‌توان به سامانه‌اي تاريخي داد، نه واقعيتي پنهان كه تسخير آن دشوار باشد، بلكه شبكه بزرگ سطحي كه در آن برانگيختن بدن، تشديد لذت‌ها، تحريك به گفتمان، شكل‌گيري شناخت‌ها و تقويت كنترل‌ها و مقاومت‌ها به‌طور زنجيروار و مطابق با چند استرتژي دانش و قدرت به يكديگر متصل مي‌شوند.

مراقبت و تنبيه (تولد زندان)

  • 96,000 تومان

در اين كتاب «ميشل فوكو» فيلسوف فرانسوي، نظام‌هاي مراقبتي و انضباطي را بررسي مي‌كند. وي اعتقاد دارد نهادهايي چون مدارس، زندان، بيمارستان، كارگاه‌هاي انضباطي خاص به شمار مي‌روند و در چارچوب آنها مقررات حاكم بر رفتار و سلوك، اقدامات مراقبتي و شيوه‌هاي نظارت بر آنها تدوين و به مرحله اجرا درمي‌آيد و بر اين اساس زندگي دانش‌آموزان، سربازان، بيماران و زندانيان در معرض مراقبت و نظارت و تهيه گزارش قرار مي‌گيرد. همچنين رفتار بهنجار تشويق و رفتار نامطلوب با اقدامات مجازاتي مواجه مي‌شود. به عقيدة نويسنده، هدف غايي مراقبت و نظارت و انضباط، بهنجار نمودن و از ميان بردن بي‌انضباطي‌هاي رواني و اجتماعي و سرانجام تربيت انسان‌هاي مطيع و سودآور در جامعه است.

صفحه‌ی 1