فیلترها

توليد كننده

نيكتا-غلامي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روان‌درماني براي افراد موفق ولي افسرده و ناراضي

  • 40,000 تومان

دكتر ليهي چنين مي‌نويسد: جالب است بدانيد مراجعاني كه در اين بازه زماني با آن‌ها كار كرده‌ام بسيار محترم، ثروتمند، تحسين برانگيز و حتي در روابط اجتماعي خود نيز صاحب اعتبار بودند، اما پس از كسب تمامي اين دستاوردها و موفقيت‌هاي بيروني، احساس افسردگي، ناامني و عدم رضايت از مجموع زندگي به آن‌ها غلبه كرده بود، آن‌ها در اكثر مواقع پريشان، سردرگم و مضطرب بودند و حتي دستاورد‌هايشان را هم ناكافي مي‌شمردند! برايتان جالب خواهد بود كه نحوه درمان اين نارضايتي و حال ناخوب را در اين كتاب بخوانيد.

صفحه‌ی 1