فیلترها

توليد كننده

نيره-قشنگ

مرتب سازی
تعداد تصاویر

چگونه 1 زوج‌درمانگر و خانواده‌درمانگر شويد (از كلاس درس تا اتاق مشاوره راهنماي كارآموزان و متخصصان)

  • 56,000 تومان

اين كتاب براي كمك به شما جهت گذار از كلاس درس به اتاق مشاوره طراحي‌شده است. شما در كلاس درس، دانش نظري لازم براي انجام درمان را كسب كرده‌ايد و در اتاق مشاوره، تبديل اين دانش نظري به دانش تجربي را آغاز خواهيد كرد. در كلاس درس آموختيد كه به توصيف‏هاي كلامي رفتارهاي درمانجو پاسخ دهيد و در اتاق مشاوره ياد خواهيد گرفت كه بلادرنگ پاسخ‏گوي رفتارهاي واقعي وي باشيد. احساس مسئوليت شما براي تلاش جهت كمك به درمانجويان براي رسيدگي به پيچيدگي‏هاي زندگيشان، آغاز خواهد شد. اولين ملاقات با درمانجويان، هيجان‏انگيز و درعين‌حال اضطراب‌آور است؛ اما شما در اين كار تنها نيستيد. شما از حمايت و راهنمايي ناظر تخصصي خود كه يك درمانگر باتجربه است، برخوردار خواهيد بود. بنابراين: اين كتاب مخصوص ناظران تخصصي نيز هست و به آنان كمك خواهد كرد تا حمايت و راهنمايي موردنياز درمانگران جديد براي تبديل‌شدن به درمانگران صاحب صلاحيت را به آنها ارائه نمايند. هدف شما به‌عنوان يك درمانگر جديد، تبديل‌شدن به درمانگر با كفايتي است كه تازه شروع به كار كرده است. به گفتۀ وَمپولد (2001) درمانگران صاحب صلاحيت كساني هستند كه درمانجوي آنان، نتايج موفقي كسب كند. بنابراين هدف شما بايد كمك به درمانجويان براي دستيابي به اهداف درماني‏شان باشد. اهداف ناظر تخصصي، كمك به شما براي درمانگر با صلاحيت شدن و درعين‌حال، تأمين آسايش درمانجويان شما است.

صفحه‌ی 1