فیلترها

توليد كننده

نويد-ملايي---سعيد-ناجي-توتونچيان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

چگونه تصميم مي‌گيريم

  • 74,000 تومان

وقتي اين كتاب را مطالعه مي‌كنيد، شما هم مانند بسياري از مردم، با پي بردن به نقش پررنگ هيجانات و احساسات در تصميم‌گيري‌هاي مهم، شگفت‌زده خواهيد شد. احتمالا براي شما هم جالب است كه بدانيد رعايت اخلاقيات توسط انسان‌ها، ناشي از هيجان است، نه منطق! با ديدن آزمايش‌ها و بازي‌هاي مختلف ذهني، متقاعد مي‌شويد كه تاكنون به مغز منطقي خود، بيشتر از توان آن، اعتماد كرده بوديد و اكنون وقت آن رسيده كه پاي احساسات را (به عنوان تصميم‌گيرنده نهايي) به انتخاب‌هاي مهم زندگي خود، باز كنيد. مترجمان اين اثر نيز اميدوار هستند كه شما با مطالعه اين كتاب بتوانيد به چرايي شكست‌ها و موفقيت‌هاي تصميمات خود در موقعيت‌هاي بحراني پي ببريد.

صفحه‌ی 1