فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

نوشين-ري‌شهري

مرتب سازی
تعداد تصاویر

در زندگي سخت نگيريد

  • 32,000 تومان

اين كتاب به شما مي‌آموزد تا مسائل كوچكي مانند تخلفات رانندگي ديگران، شما را به مرز جنون نكشاند. زماني كه عجله داريد و نگران هستيد با آرامش و وقار، مشكلات روزمره را پشت سر گزاريد، كارها را به نوبت انجام دهيد و در لحظه زندگي كنيد. با كاهش لجبازي و اطمينان به ضمير ناخودآگاه از فشارهاي رواني بكاهيد. زندگي يك اضطرار نيست، يك هديه‌ي ارزشمند است.

چگونه منطقي زندگي كنيم

  • 33,900 تومان

چگونه مي‌توانيد در اين دنياي غيرمنطقي، به طور منطقي زندگي كنيد و در تجزيه و تحليل خويش موفق باشيد؟ رفتار شما نتيجه شما است، با صريح انديشيدن از تعرضات احساسي در امان بمانيد و احساس آرامش كنيد. رفتار و اخلاق عصبي خويش را تشخيص داده و آن را كنترل كنيد. با غلبه بر تاثيرات احساسي گذشته بازسازي شعور منطقي، از احساس تلخ‌كامي و بداقبالي بپرهيزيد.

صفحه‌ی 1