فیلترها

توليد كننده

محمد-معماريان-و-ديگران

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 150,000 تومان

سرزمين موعود

  • 150,000 تومان

در طول زمامداري‌امء گاهي سناريوهاي مختلف مناقشه با ايران را كه ممكن بود رخ دهد شبيه‌سازي مي‌كرديمء من از آن جلسات محزون خارج مي‌شدم اگر جنگ ضرورت يابدء تقريبا هرآن چيزي كه مي‌كوشيدم تا به آن برسم احتمالا واژگون مي‌شد.

صفحه‌ی 1