فیلترها

توليد كننده

محمد-مظلوم-خراساني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي خانواده

  • 40,000 تومان

اين اثر در نتيجه تحقيقات گسترده اساتيد جامعه‌شناسي دانشگاه برمن و مؤسسه ماكس پلانك كشور آلمان تهيه شده است. اين تحقيق تلاش نموده نهاد خانواده را در ماقبل تاريخ تا عصر جديد بررسي كند. مسائل خانواده در جوامع صنعتي مانند طلاق، ناامني و پايداري خانواده، انواع ازدواج، سن ازدواج، سن زايمان و فرزندآوري و باروري را مورد كنكاش قرار دهد. عملكرد دولت، رفاه و سياست اقتصادي اجتماعي در خانواده و روابط بين نسلي مورد تحقيق قرار گرفته است. مباحث فوق در كشورهاي اروپايي به‌ويژه دو كشور آلمان غربي و شرقي سابق با نظام‌هاي اقتصادي - سياسي مختلف، تاثيرات آن بر نهاد خانواده گزارش علمي اين كتاب بوده است.

صفحه‌ی 1