فیلترها

توليد كننده

محمد-محمودي---معصومه-باراني---علي‌اكبر-فروغي---صمد-شيرين‌زاده-دستگيري

مرتب سازی
تعداد تصاویر

درمان شناختي رفتاري براي كمال‌گرايي

  • 45,000 تومان

«اين كتاب كتابي عالي براي درمان كمال‌گرايي است! نويسندگان به طور شفاف ماهيت كمال‌گرايي ناكارآمد و ارتباطش با آسيب‌ رواني را تشريح كرده‌اند و رويكردي را براي درمان اتخاذ كرده‌اند كه به طور شگفت‌انگيزي متنوع است؛ به تنهايي يا در بافتار اختلال‌هاي رواني مختلف. آنها مصالح و ملزومات دروني و بيروني خود را مي‌شناسند و تمام ابزارهاي لازم براي ارزيابي و درمان اين مساله باليني سخت و آزاردهنده را در اختيار خواننده قرار مي‌دهند. همچنين مداخلاتي فراهم كرده‌‌اند كه مي‌توان براي درمان هر مساله باليني به كار برد. از اين رو، كتاب حاضر براي درمانگران تازه‌كار و باتجربه بسيار مفيد است. هزاران آفرين!»

صفحه‌ی 1