فیلترها

توليد كننده

محمد-مبيني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

استاندارد بيت كوين (1 جايگزين غير متمركز براي بانكداري مركزي)

  • 120,000 تومان

بياييد منطق اشياء را از همان منشأ آن‌ها بفهميم و بهتر اينكه مثالمان را از آخر شروع كنيم يعني از همين دوران مدرن. هنگام نوشتن اين مقدمه، ما شاهد يك مخالفت جدي در مقابل گروهي از متخصصين هستيم. آن هم در حوزه‌هايي كه دركش براي خود ما كه متخصص هستيم بسيار سخت است، مثل خيلي از واقعيت‌هاي اقتصاد كلان و چيزهايي كه در آن‌ها يك متخمم نه تنها در آن تخصصي ندارد بلكه كوچك‌ترين آگاهي هم از آن ندارد و جالب اينكه اين متخصصين نمي‌دانند كه نمي‌دانند. رؤساي پيشين فدرال رزرو گرينسپن و برنانكه درك كمي از واقعيت‌هاي دنياي بيرون داشتند و اين چيزي بود كه ما دير به آن رسيديم . آثار بلندمدت پيامدهاي «اتفاق هاي بزرگ نادر و غيرقابل پيش بيني به مراتب بيشتر از پيامدهاي اتفاق هاي كوچك نادر و غيرقابل پيش بيني است و همين بس كه چرا بايد نگران اين باشيم كه تصميمات كلان در دستان چه كساني متمركز مي‌شود.

صفحه‌ی 1