فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

محمد-عبهري---عباس‌علي-ناصحي---فيروزه-رئيسي---طه-يحيوي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

گزيده سكسولوژي باليني

  • 90,000 تومان

فدراسيون سكسولوژي اروپا (EFS)، و انجمن اروپايي طب جنسي (ESSM) در ارتقاي پژوهش‌هاي سكسولوژي انساني، تبادل دانش نظري، و رشد مهارت‌هاي باليني مربوطه، از پيشگامان قاره سبز به حساب مي‌آيند. اين دو نهاد با هدف درك بهتر سلامت و بيماري جنسي، در صدد ارتقاي رويكردهاي طبي و روانشناختي در زمينه سكسولوژي مي‌باشند. درسنامه سكسولوژي باليني (2013)، اولين كار كميته مشترك اين دو انجمن، به منظور نگارش كتابي مرجع براي امتحان سكسولوژي باليني اروپا است. 61 نفر از متخصصين رشته‌هاي مختلف، در تاليف اين كتاب سهيم بوده‌اند. طراحي پرسش‌هاي آزمون سكسولوژي اروپا توسط همين مولفين و كميته امتحانات بوده، و متخصصيني از رشته‌هاي روان‌پزشكي، اورولوژي، زنان، غدد، علوم پايه، و روانشناسي در آن نقش دارند. كتاب حاضر، ترجمه فصولي از درسنامه مزبور است كه از ديد مترجمين، تناسب بيشتري با نياز جامعه روان‌پزشكان و روانشناسان ايراني دارد. مترجمان كتاب، روان‌پزشكان عضو كميته سلامت جنسي انجمن علمي روان پزشكان ايران بوده و سوابق تدريس دانشگاهي، اجراي كارگاه‌هاي متعدد آموزشي، و فعاليت باليني در زمينه سكسولوژي را در كارنامه خويش دارند. "درسنامه سكسولوژي باليني" ضمن آن‌كه كتابي معتبر در سكسولوژي است، وقت خواننده را صرفا با نظريه‌پردازي‌هاي خسته كننده نمي‌گيرد. مطالعه اين كتاب به كساني توصيه مي‌گردد كه مستقيما با بيمار سر و كار داشته و به دنبال راهنمايي‌هاي عملي در سكسولوژي مي‌باشند.

صفحه‌ی 1