فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

محمد-صائبي---محمود-شيرازي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روش‌هاي تحقيق در مديريت

  • 30,000 تومان

تحقيق مجموعه فرايندي است كه با ان سعي مي‌كنيم مشكلات را حل كنيم. تحقيق مستلزم فعاليتهايي است كه به درستي انديشيده شده‌اند و به دقت اجرا مي‌شوند و در نهايت اين امكان را براي ما فراهم مي‌آورندكه بدانيم مشكلات سازماني را چگونه بايد حل كرد يا دست كم به حداقل رسانيد . از اين رو تحقيق دربردارنده فرآيندهاي جست و جو بررسي آزمودن و آزمايش است. اين فرآيندها را بايد به طور منظم، به دقت منتقدانه، عيني و منطقي اجرا نمود. نتيجه نهايي كشف واقعيات جديدي است كه به ما كمك مي‌كند تا با مشكلات موجود بهتر مواجه شويم.

منحني دوم (ديدگاه‌هايي در نوسازي جامعه)

  • 48,000 تومان

آينده چه ارمغاني براي جامعه دارد؟ چارلز هندي يكي از انديشمندان بزرگ معاصر است. در «منحني دوم» برپايه عمري كار و تلاشش، نگاهي به آينده مي‌اندازد تا ببيند چه چالش‌ها و فرصت‌هايي پيش رو است. او به رويه‌هاي رايج سرمايه‌داري مي‌نگرد و مي‌پرسد آيا اين نظام پايدار خواهد بود. او آسيب‌هاي جامعه‌اي را بررسي مي‌كند كه برمبناي اعتبار بنا شده است. باور نادرست رشد بي‌وفقه را به چالش مي‌كشد. حتي مي‌پرسد آيا نبايد در نقش‌هايمان به عنوان دانشجو، پدر يا مادر، كارمند و رأي‌دهنده در زندگي بازنگري كنيم و هدف جامعه ايده‌آل آينده چه بايد باشد. مانند هميشه برانگيزنده و متفكرانه، پرسش‌هايي را مطرح مي‌كند كه همه ما بايد از خود بپرسيم و همزمان، سمت و سويي را كه به پاسخ آن‌ها مي‌انجامد به ما نشان مي‌دهد.

فرهنگ مديريت (توصيفي)

  • 50,000 تومان

شركت مشاوره سهام: شركتي است كه تعيين مي‌كند يك موسسه سرمايه‌گذاري جمعي (unit trust) چه سهامي را مي‌تواند بخرد يا بفروشد و نيز برنامه فروش سهام چنين موسسه‌اي را فراهم مي‌آورد و در مقابل حق‌الزحمه مي‌گيرد. مشاور مديريت: فردي كه فعاليت حرفه‌اي اصلي وي مشاوره مديريت (management cosulting) است. مشاوره مديرت: فعاليت تخصصي مستقلي است مبني بر بررسي و شناسايي مشكلات مبتلا به سياست‌گذاري، سازمان، روش‌هاي انواع سازمان، و ارائه پيشنهادهاي عملي و درست براي مشكلات بررسي شده و كمك به تحقق و اجراي پيشنهادها. توسعه مديريت بهسازي مديريت: يك فعاليت سازماني است كه هدفش تبديل مديران كنوني به مديران كنوني به مديران بهتر است، مشتمل است بر آموزش به مفهوم كسب مهارت‌ها (skills) و بهسازي ديدگاه‌ها و جنبه‌هاي شخصيتي.

صفحه‌ی 1