فیلترها

توليد كننده

محمد-سردارنيا

مرتب سازی
تعداد تصاویر

گام به گام به سوي تيم شدن (مجموعه‌اي كامل براي ايجاد تيم‌هاي قدرتمند و با نفوذ)

  • 20,000 تومان

ويژگي بارز اين كتاب اين است كه به جاي پرداختن به مباحث نظري علم مديريت راهنمايي عملي و كاربردي را براي كسب و كار فراهم كرده است و در واقع همانگونه كه موسسه انتشاراتي هاروارد آن را بيان مي‌نمايد، ابزار و لوازم كسب و كار را در اختيار مديران قرار مي‌دهد. علاوه بر آن خيلي حجيم نيست.

صفحه‌ی 1