فیلترها

توليد كننده

محمدرضا-اسمعيل‌بيگ

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اهميت زمان (ميراث زمين‌شناسي براي انديشه‌ي علمي)

  • 19,000 تومان

توسعه علم زمين‌شناسي تاريخچه‌اي طولاني و جذاب دارد.همانند بسياري ديگر از شاخه‌هاي علم،شخصيت و انگيزه‌هاي بازيگران اصلي آن (كه هميشه شرافتمندانه نبوده)، تاثير شگرفي بر مسير تحقيق و همچنين سرعت ايجاد و گسترش ايده‌هاي جديد داشته است. اهميت زمان، نگاهي بسيار ارزشمند به پيشينه بعضي از مفاهيم كليدي دارد كه امروزه در علوم زمين از آن‌ها استفاده مي‌كنيم. اين كتاب زمينه تاريخي گسترش اين ايده‌ها را بيان مي‌كند، سهم هر دانشمند و متفكر را به تنهايي بازگو مي نمايد و نشان مي‌دهد كه چنين ايده‌هايي چگونه به شكل دادن ديدگاه ما از علم و جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم، كمك مي‌كند.

صفحه‌ی 1