فیلترها

توليد كننده

محمدرضا-آهنچيان---سيمين‌دخت-پهلواني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

توسعه و بهسازي مديران و رهبران در سازمان‌هاي آموزشي

  • 22,000 تومان

پاسخ ساده اي براي اين سوال وجود ندارد كه «بهترين روش براي آمادگي و رشد و ارتقاي رهبران در آموزش و پرورش چيست؟». اين كتاب نه تنها كامل‌ترين تصوير موجود و تحليل‌هاي كارشناسانه‌اي از اين رشته در اختيار مي‌گذارد، بلكه باعث درگرفتن بحث‌هايي بين دست‌اندركاران حرفه‌اي و دانشگاهي مي‌شود و براي آناني كه در جستجوي چنين پاسخ‌هايي هستند، منبع فوق‌العاده ارزشمندي به شمار مي‌آيد. كتاب توسعه و بهسازي مديران و رهبران در سازمان‌هاي آموزشي بيان مي‌كند كه نقش رهبري درآموزش براي تحول جامعه در قرن بيست و يكم اهميت روزافزوني يافته است. رهبران، مسئوليت سنگين هدايت اموري را بر عهده دارند كه در بهبود روزافزون عدالت اجتماعي، براساس تلاش هر ملت براي تضمين آينده اقتصادي‌اش، نقش موثري دارد. در اين كتاب مروري جامع بر فعاليت‌‌هاي بين‌المللي اين رشته صورت گرفته است كه هم كشورهاي پيشرفته و هم كشورهاي در حال توسعه را در برمي‌گيرد. همچنين در آن فعاليت‌هاي متنوع و گسترده‌اي نشان داده شده كه مطابق با بافت، فرهنگ و به طور اجتناب‌ناپذيري مطابق با منابع موجود است. توني بوش توانسته به رغم تنوع اين فعاليت‌ها، اشتراكات و همچنين تفاوت‌هاي آن ها را استخراج كند و نشان دهد كه، به طور مثال، چگونه محتواي برنامه‌هاي آماده‌سازي رهبران مي‌تواند، به رغم تنوع بافت‌ها، مشابه يكديگر باشد.

صفحه‌ی 1