فیلترها

توليد كننده

محمدحسين-عبداللهي---سهراب-اميري---سپيده-به‌نژاد

مرتب سازی
تعداد تصاویر

فراشناخت در كودكان

  • 45,000 تومان

فراشناخت چيست؟ فراشناخت مي‌تواند به افراد در راستاي درك بهتر، يادگيري بهتر، دستيابي به نتايج تحصيلي بهتر كمك كند و به عقيده‌ من مهم‌تر از همه در اتخاذ تصميمات آگاهانه و هوشمندانه براي زندگي كمك كند. هنگامي كه جان فلاول به فرآيند تامل در مورد اين مطلب را در سال 1979 نوشت، نامي براي فرآيند‌هاي تفكري انتخاب كرد كه همه ما گاهي از آن بهره مي‌جوييم، اما اين استفاده استمرار مي‌يابد تا مزاياي بيشتري از آن حاصل شود.

صفحه‌ی 1