فیلترها

توليد كننده

محمدجواد-گوهري

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 55,000 تومان

تائوت چينگ

  • 55,000 تومان

تائو ت چينگ نام يك اثر ادبي باستاني چيني است كه چون كتاب مادر در آيين تائو محسوب مي‌شود و از حيث اهميت مي‌تواند با كتب اصلي اديان ديگر چون قرآن و انجيل قابل مقايسه باشد. اين كتاب منسوب به لائوتسو يا لائوتزو است. به لحاظ لغوي عنوان كتاب از سه جز تشكيل شده كه براي سهولت مي‌توان آنان را به «نوشتار» و «راه» و «فظيلت» ترجمه كرد...اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

صوفيسم و تائوئيسم

  • 115,000 تومان

چنانكه از عنوان و زير عنوان كتاب برمي‌آيد، غرض اصلي اثر حاضر به صورت كلي كوشش براي مقارنه ساختاري ميان جهان‌بيني تصوف به نمايندگي ابن‌عربي و جهان‌بيني تائوئيسم به نمايندگي لائوتزو و چانگ تزو است. من مطلعم كه در راه چنين مطالعاتي دام‌هايي وجود دارد. مقارنه دو نظام فكري كه فاقد ارتباط تاريخي‌اند، آن هم به گونه اتفاقي ممكن است به مشاهداتي درباره تشابهات و تفاوت‌هايي بينجامد كه خود فاقد دقت علمي هستند. به منظور اجتناب از وقوع در چنين اشتباهي، ساختار بنيادي هر كدام از اين دو جهان‌بيني به صورت مستقل و واضح و در دقيق‌ترين شكل ممكن تبيين شده، آنگاه به ملاحظات مقارنه‌اي پرداخته خواهد شد.

صفحه‌ی 1