فیلترها

توليد كننده

محمدجواد-سيدي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

نابهنجاري وحشي (قدرت متاقيزيك و سياست اسپينوزا)

  • 55,000 تومان

بررسي ماهيت قدرت، يكي از پروژه‌هاي محوري نظريه معاصر، به خصوص در ميان متفكران فرانسوي چون ميشل فوكو، ژيل دلوز و فليكس گتاري بوده است. اين نظريه پردازان به تحليل صور، مكانيسم‌ها و كاربردهاي مختلفي مي‌پردازند كه از طريق آن‌ها قدرت در كل افق اجتماعي، شخص و سياسي سرمايه گذاري مي كند. تفسير آنتونيو نگري از اسپينوزا اداي سهم مهمي به اين پروژه است. تحليل او تلاشي است براي اثبات اين نكته كه اسپينوزا يك (ديگري) اثربخش براي قدرت فراهم كرده است.

ميراث فرانسوي نيچه (تبارشناسي پساساختارگرايي)

  • 36,000 تومان

استخوان‌هاي روح. دفترهايي‌ست در باب فلسفه و نظريه مدرن. استخوان‌هاي روح سر آن دارد تا بازنمايي تحليلي و دقيقي از جريان‌ها و جنبش‌هاي فلسفي و نظري معاصر به دست دهد. ميراث فرانسوي نيچه. نيچه به باور بسياري در كنار ماركس و فرويد از مبدعان فرهنگ و تفكر مدرن متاخر است. حتي به نظر مي‌رسد كه نيچه هم‌چنان وجهي ستيزنده‌تر و آشوبنده‌تر نسبت به زادگاهش يعني مدرنيته دارد. نيچه پس از مرگش دست‌خوش فهم‌ها و سوءتفاهم‌هاي بسيار شده است و به جنبش‌هاي فلسفي بسياري شكل داده و نيز در موسيقي و ادبيات و فرهنگ عامه‌پسند نيز نفوذ كرده است. اما نيچه فرانسوي بالكل پديده ديگري است و امروزه بدل به سنتي شده كه پژوهش‌گران و نظريه‌پردازان پرنفوذي به آن توجه ويژه‌اي داشته‌اند و تاريخ اين جنبش فلسفي را به رشته تحرير درآورده‌اند. كتاب آلن د. شريفت در زمره پژوهش‌هاي پيش‌گام و كلاسيك در اين حوزه به شمار مي‌آيد. اين كتاب به تاثير نيچه بر فلسفه فرانسه در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي، كه امروزه پساساختارگرا ناميده مي‌شود، مي‌پردازد و مي‌كوشد با مطالعه آثار دريدا، دلوز، فوكو و فمينيست‌هاي فرانسوي سه محور قدرت، ميل و زنانگي را در اين فيلسوفان نيچه‌اي بررسي كند.

صفحه‌ی 1