فیلترها

توليد كننده

محمدجواد-داروئيان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

هنر عشق‌ورزيدن

  • 39,000 تومان

اريك فروم، روانكاو و جامعه‌شناس و نويسنده آلماني است كه در سال 1900 ميلادي در آلمان متولد و در سال 1980 درگذشت. كتاب هنر عشق ورزيدن اريك فروم يكي از آثار معروف اين نويسنده و روانكاو شهير است. اريك فروم در اين كتاب مي‌گويد كه براي عشق و عاشقي بايد آموخت. بايد ياد گرفت. عشق مهارت مي‌خواهد. رابطه جنسي مهارت مي‌خواهد. عين سرمايه‌گذاري در بورس عين ماهي‌گيري عين نقاشي و موسيقي. همه‌چيز مهارت مي خواهد و مهارت آموختني است و ارث پدري نيست كه به كسي به ارث برسد. عشق مهم است اما مهارت در عشق ورزيدن مهم‌تر از خود عشق است. از مهارت در عشق‌ورزيدن عشق متولد مي‌شود اما اگر عشق در دام ناعاشق يا نابلدعشق به بندكشيده شود افسرده مي‌شود. نام ديگر عشق افسرده نفرت است كساني كه در عشق‌ورزي نابلد هستند عشق را افسرده مي‌كنند و دل را پژمرده. عشق عاشق حاذق مي‌طلبد نه كاسب جاهل

صفحه‌ی 1