فیلترها

توليد كننده

محمدجعفر-پوينده

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اگر فرزند دختر داريد (جامعه‌شناسي و روانشناسي شكل‌گيري شخصيت)

  • 30,000 تومان

كتاب حاضر به بررسي مستقيم زندگي كودك از آغاز تولد مي‌پردازد و سپس مسائل زير را تحليل مي‌كند: رفتار بزرگ‌ترها در برابر كودك، روابطي كه آنان در هر سني با او برقرار مي‌كنند، انواع خواسته‌هاي مختلفي كه از كودكان بر حسب اين كه پسر يا دختر باشند انتظار مي‌رود، تلاش‌هايي كه كودك بايد براي انطباق با اين انتظارات و توقعات انجام دهد پاداش‌ها يا تنبيه‌هايي كه در صورت برآوردن يا بر نياوردن اين توقعات به او تعلق مي‌گيرد. اين پژوهش در خانواده، در شيرخوارگاه‌ها و مهد كودك‌ها و كلاس‌هاي آمادگي انجام گرفته است.

صفحه‌ی 1