فیلترها

توليد كننده

محمدتقي-فرامرزي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

پيرمرد و دريا (گالينگور)

  • 52,000 تومان

پيرمردي بود كه تنها در قايقي در گلف استريم ماهي مي‌گرفت و حالا هشتاد و چهار روز مي‌شد كه هيچ ماهي نگرفته بود. در چهل روز اول پسربچه‌اي با او بود. اما چون چهل روز گذشت و ماهي نگرفتند...

تاريخچه تقريبا همه چيز

  • 90,000 تومان

تصميم گرفتم بخشي از عمرم را كه از قرار معلوم سه سال شده است به مطالعه كتاب‌ها و مجله‌ها و يافتن كارشناساني پارسامنش و شكيبا و آماده پاسخگويي به انبوهي از پرسش‌هاي فوق‌العاده گنگ اختصاص دهم .انديشه اصلي در اين كار پي بردن به اين نكته بود كه آيا نمي‌توان شگفتي و دستاوردهاي علم را در سطحي كه خيلي فني يا دشوار نيست و در عين حال تماما سطحي هم نيست فهميد يا درك كرد يا از آن در شگفت شد يا حتي از آن لذت برد؟ اين انديشه و اميد من بود و كتابي هم كه مي‌خواهيد به مطالعه‌اش بپردازيد با چنين هدفي به نگارش درآمده است. به هر حال براي اين كار راهي بس دراز و زماني بس كمتر از 650000 ساعت در پيش داريم پس بياييد گام در راه بگذاريم.اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

مقدمه‌اي بر روانشناسي نقاشي كودكان

  • 34,500 تومان

اين كتاب، نوعي بازنگري گزينشي در نظريه‌هاي روانشناختي در زمينة نقاشي كودكان، و پاره‌اي پژوهش‌هاي ديگر را كه اخيراً انجام شده است، ارائه مي‌دهد. كتاب حاضر در درجة نخست براي دانشجويان رشتة روانشناسي تأليف شده كه به چنين مقدمه‌اي بر اين جنبه از رشد كودك نياز دارند. دومين گروه مخاطبان اين كتاب را معلمان مدارس، و مدرسان دانشكده‌ها و دانشسراها تشكيل مي‌دهند. كتاب از ده فصل تشكيل شده كه عناوين آن عبارتند از: تاريخچه و بررسي نظري، خصوصيات نقاشي كودكان، نقاشي چيست، چرا كودكان نقاشي مي‌كنند، فرآيند نقاشي و پيامدهاي آن، چه اطلاعاتي در نقاشي گنجانده مي‌شود، جنبه‌هاي بيانگرانة نقاشي، رشد نقاشي استثنايي، نقاشي‌هاي كودكان در مقام هنر، نتيجه‌گيري و راه‌هاي آينده.

صفحه‌ی 1