فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

محمدتقي-عزيزي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

فايل صوتي نيروي تغيير جهان

  • 14,000 تومان

آيا مي‌خواهيد جهان را تغيير دهيد؟ چه عاملي شما را باز مي‌دارد؟ آيا فكر مي‌كنيد مهارت، زبان يا منابع مورد نياز را در اختيار نداريد؟ در اينجا گري مورش - پزشك و بنيان‌گذار يكي از آژانس‌هاي مالي كمك‌رساني در ايالات متحده و دين نلسون نشان مي‌دهند كه هر فردي چيزي را براي اشتراك‌گذاري دارد. اين كتاب با مثال‌هاي خارق‌العاده ثابت مي‌كند كه همه ما چيزي براي اشتراك داريم. شما خواهيد آموخت كه صرف نظر از محل زندگي، مهارت يا منابعي كه در اختيار داريد، مي‌توانيد زندگي خود و زندگي مردمي كه نيازمند هستند را تغيير دهيد. همه آنچه بايد انجام دهيد اين است كه هم‌اكنون شروع كنيد، از همين جايي كه هستيد، با هر آنچه در حال حاضر در دست داريد.

نيروي تغيير جهان (كتاب گويا)

  • 20,500 تومان

با صداي: نسترن حسني و كامبيز خليلي
آيا مي‌خواهيد جهان را تغيير دهيد؟ چه عاملي شما را باز مي‌دارد؟ آيا فكر مي‌كنيد مهارت، زبان يا منابع مورد نياز را در اختيار نداريد؟ در اينجا گري مورش - پزشك و بنيان‌گذار يكي از آژانس‌هاي مالي كمك‌رساني در ايالات متحده - و دين نلسون نشان مي‌دهند كه هر فردي چيزي براي به اشتراك‌گذاري دارد. اين كتاب با مثال‌هاي خارق‌العاده ثابت مي‌كند كه همه‌ي ما چيزي براي اشتراك داريم. شما خواهيد آموخت كه صرف‌نظر از محل زندگي، مهارت يا منابعي كه در اختيار داريد، مي‌توانيد زندگي خود و زندگي مردمي كه نيازمند هستند را تغيير دهيد. همه‌ي آنچه بايد انجام دهيد اين است كه هم‌اكنون شروع كنيد، از همين جايي كه هستيد، با هر آنچه در حال حاضر در دست داريد.
زمان: 5 ساعت و 45 دقيقه
قالب‌بندي: Audiobook mp3

نيروي تغيير جهان (نسخه الكترونيكي)

  • 4,500 تومان

آيا مي‌خواهيد جهان را تغيير دهيد؟ چه عاملي شما را باز مي‌دارد؟ آيا فكر مي‌كنيد مهارت، زبان يا منابع مورد نياز را در اختيار نداريد؟ در اينجا گري مورش - پزشك و بنيان‌گذار يكي از آژانس‌هاي مالي كمك‌رساني در ايالات متحده و دين نلسون نشان مي‌دهند كه هر فردي چيزي را براي اشتراك‌گذاري دارد. اين كتاب با مثال‌هاي خارق‌العاده ثابت مي‌كند كه همه ما چيزي براي اشتراك داريم. شما خواهيد آموخت كه صرف نظر از محل زندگي، مهارت يا منابعي كه در اختيار داريد، مي‌توانيد زندگي خود و زندگي مردمي كه نيازمند هستند را تغيير دهيد. همه آنچه بايد انجام دهيد اين است كه هم‌اكنون شروع كنيد، از همين جايي كه هستيد، با هر آنچه در حال حاضر در دست داريد.

عشق بورزيد (نيروي تغيير جهان)

  • 13,500 تومان

آيا مي‌خواهيد جهان را تغيير دهيد؟ چه عاملي شما را باز مي‌دارد؟ آيا فكر مي‌كنيد مهارت، زبان يا منابع مورد نياز را در اختيار نداريد؟ در اينجا گري مورش - پزشك و بنيان‌گذار يكي از آژانس‌هاي مالي كمك‌رساني در ايالات متحده و دين نلسون نشان مي‌دهند كه هر فردي چيزي را براي اشتراك‌گذاري دارد. اين كتاب با مثال‌هاي خارق‌العاده ثابت مي‌كند كه همه ما چيزي براي اشتراك داريم. شما خواهيد آموخت كه صرف نظر از محل زندگي، مهارت يا منابعي كه در اختيار داريد، مي‌توانيد زندگي خود و زندگي مردمي كه نيازمند هستند را تغيير دهيد. همه آنچه بايد انجام دهيد اين است كه هم‌اكنون شروع كنيد، از همين جايي كه هستيد، با هر آنچه در حال حاضر در دست داريد.

صفحه‌ی 1