فیلترها

توليد كننده

محمدآرش-رمضاني---ميلاد-هنرور---آفاق-قائم‌مقامي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

درمان هيجان‌مدار در اضطراب فراگير

  • 50,000 تومان

اين كتاب در مورد اختلال اضطراب فراگير از ديدگاه درمان هيجان‌مدار، الگوي جديدي را نشان داده و موارد درماني متفاوتي ارائه مي‌دهد. مراجعان با اضطراب فراگير، به اندازه كافي نمي‌توانند هيجانات و تجربيات بدني‌شان را پردازش كنند. آن‌ها مي‌ترسند كه از شدت رنجشان از هم فروبپاشند

صفحه‌ی 1