فیلترها

توليد كننده

محمدآرش-رمضاني---مسعود-شريف‌زاده

مرتب سازی
تعداد تصاویر

كار با هيجان در روان‌درماني‌هاي روان پويشي شناختي رفتاري و هيجان‌مدار

  • 40,000 تومان

روانكاوي در سراسر تاريخ خود، هيجان‌ها را، به منزله دروازه‌هاي ورود به معنا، در بستر رابطه‌درماني ميان مراجع - كه معمولا با مجموعه‌اي از نگراني، مشكلات يا راه‌هايي كه حس مي‌كند در آن‌ها گرفتار شده، از راه مي‌رسد - و درمانگر - كه پيشينه هيجاني خودش را به اين رابطه، وارد مي‌كند - مورد توجه قرار داده است. اصولا، سطوح مختلفي از درد بدني يا هيجاني، انگيزش اصلي مراجع براي درمان هستند.

صفحه‌ی 1