فیلترها

توليد كننده

محمدآرش-رمضاني---ساناز-حيدري

مرتب سازی
تعداد تصاویر

تبديل درد هيجاني در روان‌درماني (رويكرد هيجان‌مدار)

  • 45,000 تومان

درمان هيجان‌مدار EFT يك درمان ادغام‌يافته با محوريت رويكرد مراجع‌محوري راجرز و تجربه‌گرايي گشتالت با ريشه‌هاي وجودي است كه با الحاق تئوري‌هاي دلبستگي و روان‌پويشي و تئوري جديد هيجان رويكردي جديدي را به حيطه روان‌درماني معرفي كرده است كه هدف اصلي آن تغيير بينش و ايجاد عامليت براي مراجع مي‌باشد. اين درمان توسط پروفسور گرينبرگ و همكارانش از دهه 1980 ميلادي به دنيا معرفي شد و طي ساليان متمادي بر حسب تحقيقات تجربي كه روي آن انجام شده است به يكي از درمان‌هاي مهم در درمان فردي و زوجي تبديل شده است.

صفحه‌ی 1