فیلترها

توليد كننده

رقيه-موسوي---هديه-ناصر-رنجبر

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مشاوره با پسران و مردان مبتلا به اي دي اچ دي

  • 48,000 تومان

اختلال نقص توجه بيش‌فعالي (ADHD) مشكل سلامت روان جدي است كه افراد زيادي در سراسر جهان تحت تأثيرات منفي آن از جمله مشكلات تحصيلي، شغلي، هيجاني و اجتماعي قرار دارند. درصد قابل ملاحظه‌اي از مبتلايان پسران هستند (بيش از دو برابر دختران) كه در بزرگسالي نيز ADHD به شكل جدي در بين حداقل يك سوم از آنها با وجود تغيير در شدت و ماهيت جلوه‌هاي باليني‌اش تداوم مي‌يابد. با وجود نياز مبرم متخصصين به آگاهي از روش‌هاي متفاوت درماني در جهت برآوردن نيازهاي اين گروه، در عمل منابع معتبر اندكي در دسترس است. در اين اثر كاپالكا با ظرافت ويژگي‌ها و مشكلات افراد مبتلا به ADHD را با تأكيد خاص بر تفاوت‌هاي انكارناپذير جنس مذكر از جمله نرينگي و انتظارات مطابق با آن به تصوير كشيده است و در نهايت به تفصيل به معرفي مداخلات آموزشي، مشاوره‌اي و دارويي موثر و استفاده از پروتكل‌هاي درماني مكمل بر اساس پژوهش‌هاي علمي پرداخته و در جهت مقابله با تبليغات گسترده و سودجويي‌هاي مالي، با پاسخگويي به افسانه‌هاي مرتبط به ADHD روش‌هايي را كه از لحاظ علمي اثربخشي‌شان اثبات نشده و يا در هاله‌اي از ابهام قرار دارند مرور كرده است .

صفحه‌ی 1