فیلترها

توليد كننده

رقيه-كريمي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

بخواهيد تا به شما داده شود ( يادگيري اصولي كه براي برآورده شدن خواسته‌هايتان لازم است)

  • 108,000 تومان

بخواهيد تا به شما داده شود بدون شك كتابي است كه درباره هرآنچه در جهان هستي وجود دارد و قرار است ما را براي رسيدن به آن تشويق كند، راه‌هاي مورد قبول و واضحي در اختيار شما قرار مي‌هد. در اصل اين كتاب براي اين نوشته شده است كه شما ياد بگيريد چگونه هرآنچه مي‌خواهيد به‌دست بياوريد به شما داده مي‌شود و همچنين بايد بگويم كه كتابي با چنين فرمول‌هاي ساده‌ و قابل اجرا، اولين بار است كه به چاپ رسيده و راهكارهايي كه ارائه مي‌دهد شما را براي رسيدن به خواسته‌هاي‌تان راهنمايي مي‌كند.

والدين سمي (چگونگي شناسايي كنترل و درمان آثار رفتارهاي مخرب والدين و بارآفريني زندگي)

  • 88,000 تومان

پدر و مادرها هم آدم‌اند و نقص‌هايي دارند. ناآگاهي يكي از بزرگترين اين نقص‌هاست كه باعث مي‌شود در رفتار با فرزندانشان دچار خطا شوند. فرزنداني هم هستند كه والدين آن‌ها در شرايط بحراني مثل اعتياد و بيمارهاي رواني آسيب‌هايي به آن‌ها وارد كرده‌اند كه رد و نشان آن در دوران بزرگسالي آن‌ها هم‌چنان باقي مانده است. والدين سمي نوشته سوزان فوروارد كتابي است كه سعي مي‌كند به همه كساني كه اين تجربه را از سر گذرانده‌اند. كمك كند تا با اين زخم‌ها رو در رو شده و با راهكارهاي كتاب، خود را از بند گذشته رهايي دهند.

آدم‌هاي سمي (چگونه آسيب‌هاي مخرب و ويرانگر افراد سمي را در زندگي‌تان شناسايي و مهار كنيد)

  • 55,000 تومان

اكثر ما در زندگي با افرادي مواجه مي‌شويم كه با رفتارشان باعث مي‌شوند نظم زندگي‌مان به هم بريزد. اين افراد در زندگي ما حظور دارند و با افكار منفي‌شان به زندگي ما جهت مي‌دهند و ما را از رسيدن به آرزهاي‌مان دور مي‌كنند. كتاب آدم‌هاي سمي مجموعه روش‌ها و توصيه‌هاي است كه كمك مي‌كند اين افراد را شناسايي و خود را در مقابل تاثيرات آن‌ها قوي‌تر كنيم.

صفحه‌ی 1