فیلترها

توليد كننده

رقيه-اسدي-گندماني---عباس-نساييان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روانشناسي كودكان استثنايي

  • 150,000 تومان

كتاب حاضر در زمره آثار معتبري است كه توسط متخصصان پيشگام و برجسته اين حوزه تأليف يافته است. در فصل يكم اين اثر، علاوه بر بيان تاريخچه تحول آموزش كودكان استثنايي، نقش و جايگاه خانواده، نهادهاي اجتماعي، دولت، مدارس و نهادهاي حقوقي، توصيف و تبيين مي‌شود. در فصل‌هاي ديگر كتاب، خدمات و حمايت‌هاي مداخله بهنگام، كودكان با ناتواني‌هاي رشدي و هوشي، ناتواني‌هاي يادگيري،اختلال نقص توجه / بيش‌فعالي، اختلال‌هاي هيجاني و رفتاري، اختلال‌هاي ارتباطي، كودكان تيزهوش، آسيب‌هاي شنوايي و بينايي، اختلال‌هاي طيف اتيسم، اختلال‌هاي جسمي و حركتي و چند معلوليتي مورد بررسي دقبق قرار مي‌گيرد. مؤلفان كوشيده‌اند در هر حوزه، همه مسائل، از سنجش و رتبه‌بندي و استفاده از مقياس‌هاي ارزيابي و جايابي، توان‌بخشي و آموزش تا مسائل حقوقي، اجتماعي و اشتغال را با دقت و وسواس علمي مورد نظر و تحليل قرار دهند.

صفحه‌ی 1