فیلترها

توليد كننده

رفيع-رفيعي

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 20,000 تومان
  • 25,000 تومان

جاسوس

  • 20,000 تومان

وقتي با دشمنت نزد قاضي مي‌روي، در راه بهوش باش كه ممكن است تو را از دشمنت تحويل بگيرند و نزد قاضي ببرند، قاضي تو را تحويل افسر دهد و افسر تو را به زندان افكند. «من به تو مي‌گويم تا آخرين پشيزي را كه داري نپردازي از آن‌جا بيرون نخواهي آمد.» انجيل لوقا ـ 58 ـ 12:59

آيين كمانگيري

  • 25,000 تومان

ياران و همراهان شما لزوما نبايد افرادي درخشان باشند كه همه براي آنان احترام قائلند و مي‌گويند «هيچ‌كس بهتر از او نيست.» آنان كساني هستند كه از اشتباه كردن هراسي به دل راه نمي‌دهند. بنابراين مرتكب اشتباهاتي مي‌شوند و به همين دليل كارشان اغلب مورد تاييد قرار نمي‌گيرد و به رسميت شناخته نمي‌شود. با وجود اين آن‌ها جزو كساني هستند كه دنيا را دگرگون مي‌كنند و پس از اشتباهات زياد در جامعه تفاوت‌هاي واقعي ايجاد مي‌كنند.

صفحه‌ی 1