فیلترها

توليد كننده

رعنا-سليمي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

تاريخ و سير تكاملي مفاهيم فيزيك

  • 19,000 تومان

علم فيزيك با طبيعت سر و كار دارد، از اين‌رو هم جذاب است و هم دشوار. معمولاً اين دشواري، دانشجويان فيزيك را چنان درگير محاسبات مي‌كند كه لذت و جذابيت آن كم‌رنگ مي‌شود. از طرفي موجب عدم برقراري ارتباط منسجم ميان آموخته‌هايشان مي‌شود. اين كتاب، تاريخ و سير تكاملي مفاهيم فيزيك را از آغاز، يعني دوران يونان باستان، تا به امروز به زباني بسيار شيوا و ساده در دو بخش توصيف مي‌كند: بخش اول از يونان باستان تا رنسانس، و بخش دوم از رنسانس تا عصر حاضر. ابتدا فيزيك كلاسيك و پس از آن نظريه نسبيت، مكانيك كوانتوم و نظريه آشوب ارائه مي‌شود كه در قرن بيستم توسعه يافته‌اند و فيزيك جديد را مي‌سازند. اين كتاب براي دانش‌آموزان دبيرستان، دانشجويان و دانش‌آموختگان فيزيك و علاقه‌مندان به تاريخ علم مفيد است، به طوري كه خواننده آشنا با فيزيك مي‌تواند دانش فيزيكي خود را نظم و ترتيب ببخشد و خواننده علاقه‌مند با خواندن كتابي كم حجم، اطلاعات مختصر و جامعي از تاريخ فيزيك كسب مي‌كند.

فلسفه فيزيك (فضا و زمان)

  • 27,000 تومان

فلسفه و فيزيك هر دو مي‌خواهند به دركي روشن از جهاني برسند كه هر آينه در آن زندگي مي‌كنيم. پرسش از ماهيت بنيادي واقعيت‌هاي فيزيكي، هم‌زمان، پرسشي فلسفي و فيزيكي است. فيزيك به بررسي سرگذشت جهان فيزيكي در فضا و زمان (يا فضا - زمان) مي‌نشيند، اما خود فضا و زمان وجودهايي مبهم‌اند كه بر حواس نيز پديدار نمي‌شوند؛ آن‌ها نه هيچ رنگي دارند و نه هيچ طعم، صدا، بو يا شكلي عيني، بلكه ظاهرا ساختاري هندسي دارند. كتاب پيش رو، در پي واكاوي ماهيت اين ساختار، نخست نظريه نسبيت را به مثابه نظريه‌اي در باب هندسه فضا و زمان بررسي مي‌كند و در گام بعد به سراغ نسبيت خاص و نسبيت عام مي‌رود.

صفحه‌ی 1