فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر

چرا جنگ (نامه‌نگاري آلبرت آينشتاين و زيگموند فرويد)

 • 28,000 تومان

آينشتاين در جايگاه دانشمند علوم طبيعي در جست و جوي راه‌حل عملي پيشگيري از وقوع جنگ است. او كه به استدلال قياسي دقيق عادت كرده، نه‌ تنها اميدوار است كه با نظريه‌پردازي و طرح استدلال‌هاي استوارِ علمي بتوان شوق انسان‌ها به شركت در جنگ را تضعيف كرد، بلكه همچنين اميد دارد كه روزي بتوان شوق به تخريب را در درون انسان‌ها به كل از بين بُرد. او معتقد است كه «ملت‌ها با هدف‌هاي نادرست تربيت شده‌اند. در كتاب‌هاي درسي به جنگ ارج مي‌نهند و وحشت و خرابي‌هاي آن را ناديده مي‌گيرند و از اين طريق كينه‌توزي را به كودكان تلقين مي‌كنند. من اما مي‌خواهم آشتي بياموزم نه نفرت، عشق بياموزم نه جنگ». آينشتاين نامه خود به فرويد را با اين پرسش آغاز مي‌كند: «آيا در مقابل فاجعه شوم جنگ، راه نجاتي براي بشر وجود دارد؟» فرويد برخلاف آينشتاين به‌كارگيري خِرد و استدلال منطقي را راه مناسبي براي هدايت رشد روان انسان‌ها در جهت مقابله با جنگ نمي‌داند. او معتقد است كه معقول‌ترين، تيزبين‌ترين و زيرك‌ترين انسان‌ها نيز، تحت شرايطي، برده احساسات و مقهورِ غرايز خودند. فرويد سهولت بسيج مشتاقانه انسان‌ها را براي شركت در جنگ در وجود غريزه تخريب در انسان مي‌داند و نه‌تنها اميدي به محو كامل تمايلات پرخاشگرانه انسان‌ها ندارد، بلكه وجود اين تمايلات را لازمه ادامه حيات انسان مي‌داد. او پيش‌تر نيز در تحليلي كه در يكي از آثارش از روان‌شناسي توده‌ها به دست داده بود، در برداشتي نوميدكننده نشان داده بود كه چگونه مستبدان مي‌توانند رفتار اوباش و توده‌هاي بي‌سروپا را هدايت كنند.

چگونه يونگ بخوانيم

 • 38,000 تومان

يونگ اولين ضد روانپزشك بود كه اعتقاد داشت بيمار واقعي فرد دردمند نيست ، در صورتي كه اين تمدن غرب است كه ناخوش و رنجور شده است. هدف اصلي او در تمام آثارش درمان دنياي غرب بود. ديويد تِيسي در چگونه يونگ بخوانيم رويكرد و سبك منحصر به‌فرد يونگ را ــ كه هم‌زمان هم علمي و هم پيش‌گويانه است ــ به خواننده معرفي مي‌كند. او به بررسي درونمايه‌هاي بنيادين موجود در كانون روان‌شناسي يونگ مي‌پردازد و ديدگاه پويه‌نگر كمال را ــ كه به آثار يونگ الهام و انگيزه مي‌بخشد ــ تفسير مي‌كند.

طرح اجمالي فلسفه اسپينوزا

 • 80,000 تومان

اسپينوزا صادقانه فلسفه‌اش را در زندگي پياده كرد همان‌گونه كه دين‌داران راستين مطابق با دين‌شان زندگي مي‌كنند. او هيچ نشاني از دورنگي و تقيه از خود برجاي نگذاشت بلكه عامل به موعظه‌هاي خويش بود؛ يعني به آموزه‌اي كه خود با متقن‌ترين براهين بدان اعتقاد داشت، عمل مي‌كرد. فلسفه براي او به‌راستي كه شيوه‌اي براي زندگي بود و بر ماست كه نوشته‌هاي او را از اين منظر بخوانيم نه اين‌كه آن‌ها را به‌مثابه نظريه‌پردازي محض يا صرفاً فعاليتي منطقي ببينيم. اسپينوزا بي‌گمان دقيق‌ترين شكل بياني را كه مي‌توانست به انديشه درآورد، [براي نظام فكري‌اش] برگزيد اما اين، جز ابزاري براي دستيابي به آنچه آن را حقيقت مسلمش مي‌دانست، به‌شمار نمي‌رفت و روش به‌خودي‌خود غايت نبود. اين كتاب كه در آن، آراء اصلي اسپينوزا و شيوه برهان‌پردازي كه او اتخاذ كرده و شرح‌ و بسط داده، به زباني ساده و به ‌اجمال طرح مي‌شود، براي استفاده دانشجوياني در نظر گرفته شده است كه در آغاز راه مطالعه براي فهم فلسفه اسپينوزا قرار دارند.

همبستگي اجتماعي و دشمنان آن (مكتب موس و دوركيم در برابر فايده‌گرايي و فاشيسم)

 • 120,000 تومان

در ايران زمينه‌هاي شكل‌گيري مكتب دوركيم و همچنين تداوم آن در فرانسه چندان شناخته نيست و همين مسئله باعث شده اساساً روايت راديكال از دوركيم، در نظر اغلب جامعه‌شناسان ايراني، متأثر از خوانش پارسنزي از دوركيم، بسيار دور از ذهن باشد. اثر حاضر تلاشي است براي عبور از درك مسلط از دوركيم در جامعه‌شناسي ايران و گشودن راه براي خوانشي راديكال از او و پيروانش… به طور كلي مكتب دوركيمي، هم در برابر اتميزاسيون ناشي از سياست‌هاي نئوليبرال و فايده‌گرا و هم در برابر واكنش‌هاي فاشيستي و هويت‌خواهانه‌ي جوامع توده‌اي و ناامن، كه اعضاي آن براي دستيابي به همه‌ي ناداشته‌هاي خود به چهره‌هاي اقتدارگرا پناه مي‌برند، از بازسازماندهي اجتماعي و شكل‌گيري نهادهاي واسط مانند اصناف، اتحاديه‌ها و انجمن‌ها دفاع كرده است. از نظر آن‌ها وجود گروه‌هاي ثانوي ميان دولت و افراد از به وجود آمدن جامعه‌ي توده‌اي و دولت توتاليتر ممانعت مي‌كند. سازماندهي اجتماعي، از پايين در قالب‌هاي متنوعي چون انجمن‌ها، اصناف، سنديكاها، سمن‌ها و ساير تشكل‌هاي اجتماعي و مشاركت آن‌ها در حيات اجتماعي و سياسي، براي شكل‌گيري دموكراسي و بقاي آن ضروري است.

پديدارشناسي روح

 • 160,000 تومان

پديدارشناسيِ روح دانشِ پديدارشونده را عرضه مي‌كند و مي‌بايست جايگزينِ تبيين‌هاي روان‌شناسانه يا همچنين مباحث انتزاعي‌تر درباره‌ي بنيان‌گذاريِ دانش شود. اين اثر تمهيد براي علم را از نظرگاهي موردِ ملاحظه قرار مي‌دهد كه به‌وسيله‌ي آنْ اين تمهيدْ نوعي فلسفه‌ي تازه، جالبِ توجه و نخستين علمِ فلسفه است. اين اثر قالب‌هاي مختلفِ روح را در مقام منزلگاه‌هاي يك راه دربرمي‌گيرد، راهي كه از طريقِ آنْ اين روح به دانشِ محض يا روحِ مطلق بدل مي‌شود. از اين رو، در بخش‌بندي‌هاي اصليِ اين علم، بخش‌هايي كه دوباره به چندين بخش تقسيم مي‌شوند، آگاهي، خودآگاهي، عقلِ مشاهده‌گر و كنش‌گر، خودِ روح، به‌منزله‌ي روحِ اخلاقي عرفي، فرهيخته و اخلاقي، و نهايتاً به‌منزله‌ي روحِ ديني در صورِ مختلف‌اش، موردِ ملاحظه قرار مي‌گيرند. غناي نمودهاي روح، غنايي كه در نظرِ اول آشوبناك به نظر مي‌رسد، در اين اثر به قالبِ نظمي علمي درمي‌آيد كه اين نمودها را بر حسبِ ضرورت‌شان نمايش مي‌دهد. امورِ ناكامل خود را در اين نظمِ علمي منحل مي‌كنند و به امورِ والاتري برمي‌گذرند كه حقيقتِ قريب‌شان‌اند. آن‌ها حقيقتِ فرجامين‌شان را ابتدا در دين و سپس در علم، به‌مثابه‌ي نتيجه‌ي كلِ اين فرايند، مي‌يابند.

آيا قيام كردن بي‌فايده است گزيده‌اي از كوته‌نوشت‌ها درس‌گفتارها و گفتگوها

 • 40,000 تومان

«... اخلاقيات نظري من «پاداستراتژيك» است: احترام گذاشتن هنگامي كه يك تكينگي قيام مي‌كند و سازش‌ناپذير بودن به مجرد آن كه قدرت امر عام و جهان‌شمول را زير پا مي‌گذارد. انتخابي ساده اما كاري دشوار چون بايد همواره اندكي در زير تاريخ مترصد آن چيزي بود كه تاريخ را بر هم مي‌زند و آن را منقلب مي‌كند، و بايد اندكي در پس سياست هشيار آن چيزي بود كه بايد سياست را بي‌قيد و شرط محدود كند. روي هم‌رفته كار من اين است؛ من نه اولين نفرم نه يگانه كسي كه چنين مي‌كند. اما من اين كار را برگزيده‌ام». آيا قيام كردن بي‌فايده است؟ از دو مجموعه تشكيل شده است. بخش نخست شامل كوته‌نوشت‌ها و گفتگوهايي است كه مستقيما به انقلاب سال 1357 ايران مربوط‌اند و در همان بحبوحه انجام گرفته‌اند. بخش دوم شامل كوته‌نوشت (« در باب نوعي اخلاق ناخرسندي») و دو درس‌گفتار («روشن‌نگري چيست؟» و «انقلاب چيست؟») است كه هر چند به مسئله انقلاب ايران نمي‌پردازند اما چندان هم بي‌ربط نيستند.

راهنماي انتقادي پديدار شناسي روح هگل

 • 80,000 تومان

اغراق نيست اگر بگوييم كه در پديدارشناسي روح، درك پروژه كلي اثر عمدتاً تحت‌الشعاع تفسيرهاي جزءنگرانه قرار گرفته است. مي‌توان ادعا كرد كه علي‌رغم تمام تفاسير مطرح درباره‌ فصول مختلف اين كتاب و نيز شهرت و محبوبيت زايدالوصف اين اثر در فضاي فلسفي، پديدارشناسي روح در مقام يك ايده‌ كلي، هنوز مهجور مانده و كليتِ آن تحت‌الشعاع استعمال‌هاي جزئي قرار گرفته است. در فضاي هگل‌پژوهي انگليسي‌زبان، اقبال تفسيري تازه‌اي، البته در پرتو فلسفه‌ تحليلي، به پديدارشناسي روح پيدا شده است. راهنماي انتقادي پديدارشناسي روح هگل در چنين بستري قابل درك است. دين مويار و ميشائيل كوانته كوشيده‌اند تا در اين اثر از مفسران سنت‌هاي فكري مختلف هگل‌پژوهي بهره بگيرند. در اين فهرست علاوه بر مفسران بزرگ سنت‌هاي قاره‌اي هگل‌پژوهي، تقريبا نيمي از آثار به تفاسيري از پديدارشناسي روح اختصاص يافته‌اند كه مي‌توان، از حيث روش، آن‌ها را تحليلي ناميد. درنتيجه، در اين اثر برخي ايده‌ها و امكانات روش‌شناختي، معرفت‌شناختي و منطقي پديدارشناسي روح مورد توجه قرار گرفته كه تاكنون مغفول بوده‌اند.

گفتگوهايي درباره تاريخ مباني نظري و نحوه اجراي برنامه فلسفه براي كودكان و نوجوانان (چشم‌اندازهاي جهاني)

 • 68,000 تومان

كتاب حاضر، در باب فلسفه براي كودكان (فبك)، مجموعه‌اي است از گفتگوها و مصاحبه‌هاي صورت‌گرفته با بنيان‌گذاران و پيشگامان اين برنامه در سطح جهان كه سعي دارد به طيف وسيعي از موضوعات و مسائل مطرح در اين حوزه، از قبيل خاستگاه و بنيان‌هاي فلسفي و نظري آن، بپردازد. يكي از اهداف اصلي اين مجموعه آشنايي با نحوه اجراي برنامه فبك در كشورهاي مختلف است؛ از اين رو، پس از ارزيابي پيشرفت برنامه و موانع پيش روي آن، به بررسي گسترش بين‌المللي آن در بيش از شصت كشور جهان مي‌پردازد. جامعيت و تنوع ديدگاه‌هاي مطرح شده در اين كتاب، آن را به منبعي غني هم براي فعالان حوزه فبك و هم براي علاقه‌مندان آن تبديل كرده است.

نظريه نظم خودانگيخته

 • 20,000 تومان

عليرغم پيچيدگي جهان اجتماعي، كه به نظر مي‌رسد سدّ راه وجود تنظيماتي است كه بتوان با مشاهده تجربي مشخص‌شان كرد، يك نظم فرضي هست كه مي‌توان آن را از دل گرايش‌ها، اعمال، و عقايد افراد استخراج كرد و اين نظم قدرت توضيحي زيادي هم دارد. آنچه در نظريه نظم خودانگيخته بسيار مهم است اين است كه نهادها و ورزه‌هايي كه اين نظريه مورد پژوهش و بررسي قرار مي‌دهد نوعي از الگوهاي داراي اسكلت مناسب را از خود بروز مي‌دهند كه به نظر مي‌رسد حاصل كار يك ذهن طراح تواناي همه‌چيزدان است، درحالي‌كه عملاً و درواقع حاصل جمع خودانگيخته عمل ذاتاً هماهنگ ميليون‌ها فردي است كه اصلاً قصد نداشته‌اند به چنين نظم‌هايي در كل برسند. توضيح اين‌گونه الگوهاي اجتماعي، از زمان آدام اسميت، نامي پيدا كرده است: «دست نامرئي». در اين نظم، انسان به سمت ياري رساندن به تحقق اهدافي رانده مي‌شود كه اصلاً قصد و نيّتش را نداشته است. مدعاي نظريه نظم خودانگيخته اين است كه ساختارهاي كلي حاصل جمع اَعمال افراد است.

جوزف ك (نمايشنامه)

 • 24,000 تومان

جهان نمايش مجموعه‌اي است از متن‌هايي كه براي صحنه‌ي نمايش يا درباره‌ي آن نوشته شده‌اند. انواع نمايش‌نامه، چه براي اجرا و چه صرفاً براي خوانده شدن، از جمله نمايش‌نامه‌هايي با اقتباس از آثار ادبي يا سينمايي، و نيز متن‌هاي نظري در حوزه‌ي درام و نقد آثار نمايشي، در اين مجموعه جاي مي‌گيرند. در ميدان به راست برانيد. ميدان را كامل دور بزنيد. برانيد… محاسبه‌ي مجدد. ميدان را كامل دور بزنيد. محاسبه‌ي مجدد. مستقيم برانيد. سرِ پيچ بعدي دور بزنيد. محاسبه‌ي مجدد. در صد پيچ بعدي دور بزنيد. ميدان را كامل دور بزنيد. چهل كيلومتر ديگر دوربين راهنمايي و رانندگي قرار دارد. دور بزنيد. محاسبه‌ي مجدد. در بن‌بست بعدي به راست يا چپ برانيد. مدام دور بزنيد. محاسبه‌ي مجدد.

حقيقت و قدرت 1

 • 36,000 تومان

راي ورود به مباحث كلان فلسفي، بايد به سوي ريشه‌ها رفت. مهم‌ترين موضوعات فلسفه با انديشيدن به مسائل زمانه شكل گرفته است، به همين جهت در هر دوره‌اي مي‌توان پرسيد كه مهم‌ترين مسئله‌ي فلسفيِ زمانه چيست. موضوع حقيقت در همه‌ي زمان‌ها مورد توجه بوده است، اما در زمان ما حقيقت در مقابل قدرت قرار گرفته است، به همين جهت مي‌توان پرسش از نسبت حقيقت با قدرت را يكي از پرسش‌هاي اصليِ اين دوره دانست. اهميت و نقش بسياري از مسائلِ دوره‌ي معاصر تنها در نسبت با اين تقابل مشخص مي‌شود. حتي تفكر و فلسفه ديگر جز در ذيل حقيقت و نسبتي كه حقيقت با قدرت پيدا كرده قابل فهم نيستد. فلسفه در طول تاريخ در پي درك حقيقت بوده است، اما در زمان ما اساسِ حقيقت مورد ترديد قرار گرفته و فلسفه هم نسبتي جديد با قدرت پيدا كرده است.

گتسبي بزرگ (نمايش‌نامه)

 • 18,000 تومان

چي مي‌شد اگه مي‌تونستيم زمانو برگردونيم - پاكش كنيم! كلا پاكش كنيم! - و از نو شروع كنيم - فكر مي‌كني ممكنه...؟ ممكنه زمانو جوري پاك كنيم كه انگار اصلا اتفاق نيفتاده؟

1  2  3  4  5  6  7  8  9  صفحه‌ی 1