فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر

آثارالحق 1 (جيبي)

  • 75,000 تومان

كتاب حاضر، ويراست جديد آثارالحق، جلد اول است. مطالب اين كتاب، بخشي از يادداشت‌هايي است كه دكتر بهرام الهي از گفتارهاي پدرش، نورعلي الهي (استاد الهي)، گردآوري كرده است. دكتر الهي در پيش‌گفتار چاپ نخست اين كتاب هدف خود را از گردآوري اين گفتارها چنين بيان مي‌كند: هنگامي كه در سال 1343 شمسي، پس از پايان تحطيلات 14 ساله در رشته‌ي طب، نزد پدرم بازگشتم، دريافتم كه گفتارهاي او اثري رباني دارد. از اين‌رو دريغم آمد اين گفتارها، نانوشته، از دست برود... كار ثبت گفتارها، تا چندي پيش از درگذشت استاد الهي تقريبا به مدت ده سال ادامه يافت.

آثارالحق 1 (پالتويي)

  • 110,000 تومان

كتاب حاضر، ويراست جديد آثارالحق، جلد اول است. مطالب اين كتاب، بخشي از يادداشت‌هايي است كه دكتر بهرام الهي از گفتارهاي پدرش، نورعلي الهي (استاد الهي)، گردآوري كرده است. دكتر الهي در پيش‌گفتار چاپ نخست اين كتاب هدف خود را از گردآوري اين گفتارها چنين بيان مي‌كند: هنگامي كه در سال 1343 شمسي، پس از پايان تحطيلات 14 ساله در رشته‌ي طب، نزد پدرم بازگشتم، دريافتم كه گفتارهاي او اثري رباني دارد. از اين‌رو دريغم آمد اين گفتارها، نانوشته، از دست برود... كار ثبت گفتارها، تا چندي پيش از درگذشت استاد الهي تقريبا به مدت ده سال ادامه يافت.

آثارالحق 1 (وزيري)

  • 130,000 تومان

كتاب حاضر، ويراست جديد آثارالحق، جلد اول است. مطالب اين كتاب، بخشي از يادداشت‌هايي است كه دكتر بهرام الهي از گفتارهاي پدرش، نورعلي الهي (استاد الهي)، گردآوري كرده است. دكتر الهي در پيش‌گفتار چاپ نخست اين كتاب هدف خود را از گردآوري اين گفتارها چنين بيان مي‌كند: هنگامي كه در سال 1343 شمسي، پس از پايان تحطيلات 14 ساله در رشته‌ي طب، نزد پدرم بازگشتم، دريافتم كه گفتارهاي او اثري رباني دارد. از اين‌رو دريغم آمد اين گفتارها، نانوشته، از دست برود... كار ثبت گفتارها، تا چندي پيش از درگذشت استاد الهي تقريبا به مدت ده سال ادامه يافت.

برگزيده (گزيده‌اي از گفتارهاي نورعلي الهي)

  • 40,000 تومان

از مجموعه آثار نورعلي الهي، مشهور به استاد الهي (1274-1353شمسي) تا كنون 2 كتاب تحقيقي و يك رساله منتشر شده، و بخشي از مجموع گفتارهاي شفاهي‌اش طي سال‌ها در جمع دوستان و بستگان، در دو جلد با عنوان آثارالحق، چند بار به چاپ رسيده است. آثارالحق چكيده‌اي از انديشه‌هاي استاد الهي است كه ريشه در تجارب شخصي او و حقايق معنوي دارند. استاد الهي در طول زندگاني و در آثارش ـ چه كتبي، چه شفاهي، و چه موسيقيايي ـ همواره بر آن بوده تا توجه انسان را به عالمي فراتر از عالم مادي سوق دهد و تداوم زندگي را در عالم بعد به او يادآور شود. او تاكيدش بر اين بود كه اساس كاميابي و خوش‌دلي دروني اين جهان، مستلزم داشتن نگاه معنوي به زندگي است، فارغ از چالش‌هاي خرد و كلان آن. كتاب حاضر، گزيده‌اي از گفتارهاي آثارالحق است كه بر اصول معنوي مشي فكري استاد تاكيد بيش‌تري دارند.

صفحه‌ی 1