فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مديريت موفق برند در 1 هفته

  • 18,000 تومان

اعضا MCM و بنيانگذاران مشاوره برند ورو (VERVE) كه با بسياري از سازمان‌هاي موفق در تعامل است. به 60 ميليون افرادي بپيونديد كه با كتاب‌هاي «به خودتان آموزش دهيد» به اهداف خود رسيده‌ايد. كتاب‌هاي تجاري به خودتان آموزش دهيد به بيش از 5 ميليون نفر كمك كرده‌اند تا به موفقيت نايل شوند. كتاب‌هاي تجاري در يك هفته مشتمل بر 7 فصل سفارشات عملي از طرف حرفه‌اي‌هاي ارشد مي‌باشد. شما مي‌توانيد در مدت يك هفته چيزي را ياد بگيريد كه متخصصين در طول عمر خود آن را ياد مي‌گيرند. يك راهنماي در دسترس و گام به گام براي ايجاد و اصلاح برند شما.

صفحه‌ی 1