فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 25,000 تومان

9 ‌گانه شخصيت

  • 25,000 تومان

اين توصيف شامل مقدماتي است كه شما براي درك چگونگي كاركرد نه‌گانه به آن نياز داريد و به ويژه براي مبتديان كمك خواهد بود. چنانكه خواهيد ديد فقط چند مفهوم ساده مورد نياز است تا سفر كندوكاو در خويشتن را آغاز كنيد. به هر حال نه‌‌گانه در نهايت آن چنان زيركانه و پيچيده است كه هر چقدر آن را در زندگي بيشتر به كار بريد ارزش آن را بيشتر درك خواهد كرد. براي راهنمايي‌ها بيشتر به گونه‌هاي شخصي و براي توضيحات بيشتر به درك نه‌گانه مراجعه كنيد.

صفحه‌ی 1