فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

ساختار و تشخيص روان‌كاوي (لكان در بالين)

  • 60,000 تومان

ژوئل در، روان‌كاو فرانسوي عضو انجمن سازمان روان‌كاوي و پژوهش فرويدي، از شاگردان و شارحان دقيق و موشكاف لكان، با روشي استادانه، مفاهيم سخت و پيچيده لكان را به زباني ساده، نه اما سرسري باز مي‌گويد. در در اين كتاب مي‌كوشد ضمن ايجاد تمايز بنيادين بين مفاهيم سمپتوم و ساختار رواني، آنها را در دو گستره روان‌پزشكي و روان‌كاوي بررسي كند. ساختاري كه تنها راه شناخت آن گوش‌سپاري روان‌كاو به گفتمان روان‌كاونده است، گفتماني كه تنها در موقعيت روان‌كاوانه نمود مي‌يابد و نمودي ويژه از ميل‌ورزي سوژه است. نمودي كه صور گوناگون آن، طبقات ساختاري متفاوت [روان‌نژند،روان‌كژ] را مي‌سازند كه در كتاب پيش‌رو با طرح نمونه‌هاي باليني كاربردي، هر ‌يك جداگانه شكافته و شرح يافته‌اند. اين كتاب نمايان‌گر درهم تنديگي ذهنيت، ميل‌ورزي و آسيب‌شناسي است و به اخلاق روان‌كاوي پاي‌بند است، ساحت خود را از ساحت واقعيت اجتماعي با دقت تمام جدا مي‌كند. چه، تنها چيزي كه روان‌كاوي كشف مي‌كند، واقعيت بينا‌ذهني نا‌خود‌آگاه است، شيوه‌اي خاص از ميل‌ورزي، كه نمي‌توان و نبايست آن را به انواع خوبي‌ها و بدي‌هاي عرفي / اخلاقي آغشته ساخت. «ساختار و تشخيص» كتابي نيست كه صرفا براي بالين‌گران [روان‌كاوان، روان_درمان‌گران، روان‌پزشكان] مناسب باشد، هر آن كس كه دل در گرو فرو‌كافت و فرايافتن روان دارد، و نه تنها دانشگاهيان، بلكه روان‌پژوهان، انسان‌شناسان و علاقه‌مندان به حوزه سينما و ادبيات نيز در اين توصيفات باليني، خوراك مناسبي براي انديشيدن و نگريستن به سوژه و موضوعات مربوط به آن خواهند ‌يافت.

بشر ساده‌لوح نيست (به چه كسي اعتماد و چه چيزي را باور كنيم)

  • 95,000 تومان

بيشتر روانشناسان و دانشمندان علوم سياسي بر اين باورند كه افراد معمولي خام و زودباور بوده، به سادگي تحت تاثير عوام‌فريبان و شارلاتان‌ها قرار مي‌گيرند و شيفته‌ي اخبار جعلي و تئوري‌هاي توطئه مي‌شوند. هوگو مرسيه دانشمند علوم شناختي در اين كتاب جذاب تصويري كاملا متفاوت از طبيعت انسان ارائه مي‌كند. او با تكيه بر نظريه‌ي تكامل و براساس تحقيقات روانشناختي و مطالعات تاريخي، از تعقل و ديرباوري بشر دفاع كرده و نشان مي‌دهد كه ادعاي زودباوري بشر، فاقد شواهد تجربي است. (بشر ساده‌لوح نيست) كتابي بديع، بحث‌انگيز و حقيقتاٌ جذاب است.

درس گفتارهايي پيرامون مباني پايه‌اي آموزه‌هاي ژاك لاكان (جلد 1)

  • 35,000 تومان

ويژگي اين آموزه‌ها، رابطه حقيقت فردي ما با واقعيت بيروني است. در طول بيست و پنج سال اخير، با روانكاوي خويش، آموزش و روانكاوي افراد با زبان‌هاي گوناگون از سويي، ارائه كنفرانس‌هاي گوناگون، آموزش آموزه‌هاي لاكان به زبان‌هاي مختلف و پرورش روانكاوي به زبان‌هاي متفاوت، مي‌توان ادعا كرد كه آموزه‌هاي لاكان را دروني كرده، و به بيرون منتقل كرده ام. طبيعتا اين دروني‌ سازي و بيرون اندازي، از صافي فرهنگي‌ام وارد و خارج شده است. از اين نظر اين درس گفتارها تلاش دارند تا آموزه‌هاي لاكان را به زبان فرهنگي شنوندگان آن‌ها برگردانند، همان امري كه با آموزش آموزه هاي لاكان در فرهنگ زبان مادري او متفاوت است. در اين درس گفتارها، هر كجا كه ممكن باشد، از فرهنگ غني فارسي سود جسته شده است تا زبان مشكل، علمي و باليني لاكان قابل فهم تر گردد. تا آن‌جا كه مقدور بوده تلاش شده است تا هم زبان شفاهي تدريس حفظ شود و هم نوشتار درست زبان فارسي. اميد بر آن است كه به تدريج سلسله درس هاي ديگر را كه عمدتا بر پايه سمينارهاي لاكان و شاگردانش پايه گذاري شده اند نيز در دسترس علاقه‌مندان بگذاريم.

شور زندگي (گالينگور)

  • 100,000 تومان

وان گوگ به نقاشي دست زد، زيرا در پي يافتن وسيله‌اي بود كه با آن «عطش دروني» خود را فرونشاند. اگر نگوييم كه بار رسالتي بر پشت داشت، باري ناگزير به تصور اين معنائيم كه سرچشمه نيرويي قهار، نظير همان نيرويي كه در شكم كوه آتشفشان است، در نهاد او بود و او مي‌بايست دهانه‌اي بيابد تا راه آن را به بيرون بگشايد. وان گوگ يكي از كسان كميابي بود كه سفر زندگي را از طريق شاهراه در پيش نمي‌گيرند، يعني جاده‌اي كه كوفته شده و قافله بشريت عادي آن را مي‌پيمايد و آرام آرام، بي‌دغدغه گم شدني، به پايان مي‌رساند. مرداني چون وان گوگ به كوره راهي باريك و سنگلاخ پاي مي‌نهد، راهي سردرگم و پيچ در پيچ كه از هيچ سو به مقصد نمي‌پيوندد؛ در واقع، مقصد اينان دست نيافتني است، زيرا سر خود را بلند نگاه مي‌دارند و بر افق پهناور و دور نظر مي‌دوزند و هر چه بيشتر مي‌روند، افق دورتر مي‌نمايد.

شور زندگي

  • 180,000 تومان

وان گوگ به نقاشي دست زد، زيرا در پي يافتن وسيله‌اي بود كه با آن «عطش دروني» خود را فرونشاند. اگر نگوييم كه بار رسالتي بر پشت داشت، باري ناگزير به تصور اين معنائيم كه سرچشمه نيرويي قهار، نظير همان نيرويي كه در شكم كوه آتشفشان است، در نهاد او بود و او مي‌بايست دهانه‌اي بيابد تا راه آن را به بيرون بگشايد. وان گوگ يكي از كسان كميابي بود كه سفر زندگي را از طريق شاهراه در پيش نمي‌گيرند، يعني جاده‌اي كه كوفته شده و قافله بشريت عادي آن را مي‌پيمايد و آرام آرام، بي‌دغدغه گم شدني، به پايان مي‌رساند. مرداني چون وان گوگ به كوره راهي باريك و سنگلاخ پاي مي‌نهد، راهي سردرگم و پيچ در پيچ كه از هيچ سو به مقصد نمي‌پيوندد؛ در واقع، مقصد اينان دست نيافتني است، زيرا سر خود را بلند نگاه مي‌دارند و بر افق پهناور و دور نظر مي‌دوزند و هر چه بيشتر مي‌روند، افق دورتر مي‌نمايد.

صفحه‌ی 1