فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

يك يكي (فرمول‌هاي ازدواج)

  • 8,000 تومان

ازدواج بهتر است يا تجرد؟ كداميك را انتخاب مي‌كنيد؟ تفاوت عمده كتابي كه در پيش رو داريد با همه كتب مشابه، در عمق و گستردگي تعاليم ناب و عميق آن است كه ضمن همسويي با دين مقدس اسلام و مذهب ما، به شكلي باور نكردني، قابل انطباق با هر جامعه و فرهنگي ديگري نيز هست، چرا كه ديدگاهي غني و عميق نسبت به انسان و نياز‌هاي او دارد، ديدگاهي فرامكان و فرازمان كه مي‌تواند همه انسان‌ها را در بربگيرد و جايگاه ازدواج را در زندگي آن‌ها تبيين كند.

مباني روانشناسي فيزيولوژيك

  • 85,000 تومان

روانشناسي فيزيولوژيك به مدد پژوهش‌ها و يافته‌هاي تحقيقاتي سعي بر آن دارد تا به شماري از پرسش‌هاي كاربردي و بنيادي پاسخ دهد. بررسي مفاهيم و پديده‌هايي همچون افسردگي، اسكيزوفرني، هيجان، حافظه، يادگيري، رفتار جنسي و گفتار و ... در سطح زيستي و عصبي و بررسي ارتباط ذهن و مغز به عنوان يك پرسش بنيادي، مورد نظر روانشناسان فيزيولوژيك يا عصب-روانشناسان بوده و همواره با تكيه بر ابزارها و شيوه‌هاي پيشرفته پيشرفته و كارآمد به يافته‌هايي بس شگرف دست مي‌يابند.

صفحه‌ی 1