فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
زبان بدن
  • 64,000 تومان
  • با تخفیف: 64,000 تومان
4 ميثاق (رهنمودهاي حقيقي براي رهايي فردي)
  • 28,000 تومان
  • با تخفیف: 28,000 تومان
قلمرو اشتباهات زندگي شما
  • 52,000 تومان
  • با تخفیف: 52,000 تومان
قدرت برنامه‌ريزي و مديريت (شما به 1 نقشه پرواز احتياج داريد)

زبان بدن

  • 64,000 تومان

اين كتاب هر يك از اجرا زبان و حالت‌هاي بدن را جدا و هر كدام را بررسي مي‌كند، گرچه حالت‌هاي اندكي به صورت مجزا از ساير موارد ايجاد مي‌شوند. ارتباط غيركلامي نوعي فرايند پيچيده است كه شامل افراد، كلمات، تن صدا و حالت‌هاي بدن مي‌باشد. اين كتاب در ابتدا به عنوان راهنماي كار براي فروشندگان، مديران فروش و مديران اجرايي در نظر گرفته شده بود و در طي 10 سال پژوهش و تدوين انجام شده، به گونه‌اي توسعه يافت كه مي تواند موثر واقع شود.

4 ميثاق (رهنمودهاي حقيقي براي رهايي فردي)

  • 28,000 تومان

ميثاق اول: پاكي كلام خود را حفظ كنيد ميثاق دوم: برخورد ديگران را به خود نگيريد ميثاق سوم: تصورات نادرست و بي‌پايه نداشته باشيد ميثاق چهارم: همواره در همه موارد تلاش خود را به كار گيريد.

قلمرو اشتباهات زندگي شما

  • 52,000 تومان

يك راه مبارزه با سكون، گرچه اندك، اين است كه بياموزيم در زمان حال زندگي كنيم. زندگي در زمان حال، ارتباط با «اكنون»، ركن اصلي زندگي كارآمد است. وقتي به آن بينديشيد، متوجه مي‌شويد كه واقعا هيچ زمان ديگري وجود ندارد كه بتوانيد در آن زندگي كنيد. اكنون تمام آن چيزي است كه وجود دارد، و آينده فقط يك زمان حال ديگر است كه وقتي فرا برسد بايد در آن زندگي كرد. مشخص است؛ تا زماني كه پديدار نشود نمي‌توانيد در آن زندگي كنيد. به هر حال، مشكل اين‌جا است كه ما در جوامعي زندگي مي‌كنيم كه تاكيد را از روي اكنون برمي‌دارد و آن را كم اهميت جلوه مي‌دهد. براي آينده پس‌انداز كنيد! پيامدها را در نظر بگيريد. خوش‌گذران نباشيد. به فردا فكر كنيد. براي دوران بازنشستگي‌تان برنامه‌ريزي كنيد.

قدرت برنامه‌ريزي و مديريت (شما به 1 نقشه پرواز احتياج داريد)

  • 24,000 تومان

بايد دوازده گام در طي سفرتان برداريد تا به شادكامي، تندرستي و رفاه مورد نظرتان دست پيدا كنيد. با پيروي از اين گام‌ها مي‌توانيد كنترل كامل زندگي‌تان را در دست بگيريد، و از تمام توان‌هاي روحي‌تان استفاده كنيد تا آن شخص مورد دلخواه‌تان بشويد و احتمال رسيدن به مقصدتان را طبق برنامه‌ريزي انجام شده افزايش دهيد.

صفحه‌ی 1