فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

تصوير مردم (گوستاو كوربه و انقلاب 1848)

  • 28,000 تومان

در اين جامعه خيلي خيلي متمدن بايد به شيوه زندگي وحش رو بياورم. بايد خود را حتا از شر حاكمان رها سازم. احساس همدلي من همه متوجه مردم است. بايد يك راست با آن‌‌ها سخن بگويم و دانش خود را از آن‌ها به دست بياورم. آن‌ها هستند كه بايد به من زندگي ببخشند. پس بايد زندگي بزرگ، مستقل و رها از تعلق بوهميان را در پيش بگيرم. /گوستاو كوربه، از متن كتاب.

در ستايش سايه‌ها

  • 35,000 تومان

جستار مسحور كننده‌اي درباره زيباشناسي به قلم يكي از بزرگ‌ترين نويسندگان ژاپن. چشمان تانيزاكي از معماري گرفته تا غذا پرسه مي‌زند و آميزه‌اي از درك فضاهاي معماري، توصيف نور و جلاي شمع و حضور زنان در تاريكي خانه ارائه مي‌دهد. نتيجه، وصف كلاسيكي است از جدال ميان سايه در اندروني‌هاي سنتي ژاپني و نور خيره‌كننده دوران مدرن...

صفحه‌ی 1