فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

استعاره (مقدمه‌اي كاربردي)

 • 75,000 تومان

براي اكثر ماء استعاره يك صنعت ادبي است كه در آن يك چيز با چيز ديگر مقايسه مي‌شود؛ در اين مقايسه گفته مي‌شود كه يك چيز چيز ديگر است، مثل او يك شير است. ... براي نمونه، ما واژه‌ي شير در جمله‌ي «آشيل در نبرد يك شير بود» را استعاري در نظر مي‌گيريم. احتمالا هم‌چنين مي‌گوييم كه اين واژه به اين دليل استعاري به كار مي‌رود كه ما به يك اثر هنري يا بلاغي برسيم، چون وقتي ما به زبان استعاري حرف مي‌زنيم يا مي‌نويسيم كه مي‌خواهيم نوشته يا گفته‌ي ما فصاحت و بلاغت داشته باشد كه با واژه‌هاي «زيبا» و از لحاظ زيبايي‌شناختي خوشايند، ديگران را تحت تأثير قرار دهيم، يا يك عاطفه‌ي عميق را بيان كنيم. ... آن‌چه اين‌هماني آشيل با شير را ممكن مي‌سازد اين است كه آشيل و شير وجه مشترك دارند. يعني هر دو قوي و شجاع هستند. ... رايج‌ترين مفهوم استعاره، هم در محافل محققان و هم در ميان عامه‌ي مردم را مي‌توان با برشمردن ويژگي‌هاي عموما پذيرفته‌شده‌ي آن به‌اختصار توضيح داد: يكم، استعاره ويژگي واژه‌هاست؛ يك پديده‌ي زباني است. دوم، استعاره به‌منظور توليد اثر هنري و بلاغي به كار مي‌رود، مثل وقتي كه شكسپير مي‌نويسد «همه‌ي دنيا يك صحنه است». سوم، استعاره مبتني بر شباهت ميان دو هستي است كه با هم مقايسه و شناخته مي‌شوند. چهارم، استعاره كاربرد آگاهانه و عمدي واژه‌هاست، هر كسي بايد استعداد خاصي داشته باشد تا بتواند آن‌ها را به كار ببرد و خوب به كار ببرد. فقط شاعران بزرگ و سخن‌وران زبان‌آور مي‌توانند در آن مهارت كسب كنند.

ذهن جسماني معنا و خرد (چگونه بدن‌هاي ما به فهم منجر مي‌شود)

 • 65,000 تومان

«اين كتاب به اهميت مركزي بدن‌هاي ما در آن‌چه تجربه مي‌كنيم، معنا مي‌كنيم، فكر مي‌كنيم، مي‌گوييم، ارزيابي مي‌كنيم، و انجام مي‌دهيم مي‌پردازيم. يك مفهوم جسماني از ذهن را مطرح مي‌سازد و سپس نشان مي‌دهد كه چگونه معنا و انديشه عميقا توسط ادراك، كنش، و احساس بدني شكل مي‌گيرند. خلاصه، استدلال مي‌كند كه ما هيچ كدام از موضوع‌هايي را كه محبوب فلسفه هستند نخواهيم فهميد مگر اين كه يك فهم عميق و مفصل از اين موضوع داشته باشيم كه چگونه جسمانيت ما به تجريه، معنا، و انديشه منجر مي‌شود.» «... من شرح كوتاهي از سير و سفر فكري خوددم را به عنوان راهي براي رديابي چيزي به كار برده‌ايم كه به نظرم، با توجه به نقش بدن در ذهن، معنا، انديشه، و زبان، مهم‌ترين كشفيات در طول چهل سال گذشته است. مقاله‌هاي جمع‌آوري شده در اين‌جا به گونه‌اي آرايش يافته‌اند كه برخي از ساختارها و فرايندهاي كليدي معنا و انديشه جسماني را تبيين كنند. بر روي هم استدلال لازم را براي بازگرداندن بدن به جايگاه شايسته آن در قلب معنا- سازي و فهم انسان فراهم مي‌كنند.»

نيمه پنهان مادري (مجموعه مقالات)

 • 50,000 تومان

امروزه تغييرات بسياري در ايران صورت گرفته است. يكي از مهم ترين مباحث تغييرات در چگونگي و شكل خانواده و ازدواج است. با تاكيد دولت بر تشكيل خانواده و فرزندآوري، نگاه به خانواده نه در شكل كنوني‌شان بلكه در شكل سنتي خانواده است. خانواده‌اي كه مرد نان‌آور است، براي تامين معاش كار مي‌كند و مادر مديريت خانه را برعهده دارد، از فرزندان خود مراقبت مي‌كند و هويت او از طريق همسر و فرزندان شكل مي‌گيرد. در يك خانواده سنتي هميشه ديگراني نيز بوده‌اند كه به زن-مادر در مواقع ضروري كمك مي‌كردند. در صورتي كه در شرايط امروزي مادر و فرزند به‌تنهايي در آپارتمان‌هايي كوچك محبوس‌اند. نبود امكانات اجتماعي-شهري گاه امكان خروج از خانه براي رفتن به پارك را هم به آن‌ها نمي‌دهد. اين كتاب بر اهميت مادري، به‌عنوان مرحله‌اي در زندگي زنان، و براي بيان مسائل و مشكلات شان و همك‌چنين جنبه‌هايي از زندگي كه كم‌تر مورد توجه بوده است تاكيد دارد.

خويشتن به ذهن مي‌آيد (ساختن مغز آگاه)

 • 95,000 تومان

«هر كتابي به دليلي نوشته مي‌شود، و اين كتاب به اين دليل نوشته شد كه كار را از سر بگيرم. بيش از سي سال است كه درباره مغز و ذهن انسان مطالعه مي‌كنم، و پيش از اين، در مقاله‌ها و كتاب‌هاي عملي، درباره آگاهي مطالبي نوشته‌ام. اما به مرور از برداشتي كه از اين مسئله داشتم ناخشنود شده‌ام، و تامل در مورد يافته‌هاي پژوهش ديدگاه مرا تغيير داده است، به‌خصوص در مورد دو موضوع: خاستگاه و طبيعت احساس‌ها، و ساز و كارهاي موجود در پس ساخت خويشتن. اين كتاب تلاشي است براي بحث و بررسي ديدگاه‌هاي كنوني در مورد اين دو موضوع (...) و پراختن به دو پرسش. نخست: مغز چگونه ذهن را مي‌سازد؟ دوم: مغز چگونه آن ذهن را آگاه مي‌كند؟»

چه گونه مي‌انديشيم (آميزه مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)

 • 110,000 تومان

پنجاه هزار سال پيش، كم‌تر يا بيش‌تر، در عصر پارينه‌سنگي زبرين، نياكان ما برجسته‌ترين پيش‌رفت‌ها را در تاريخ بشر آغاز كردند. پيش از آن، انسان يك گروه كوچك از پستان‌داران بزرگ محسوب مي‌شد و پس از آن ذهن انسان قادر بود زمام امور جهان را در دست خود بگيرد. چه اتفاقي افتاد؟ شواهد باستان‌شناسي حاكي از آن است كه در دوران پارينه‌سنگي، انسان يك توانايي بي‌سابقه پيدا كرد.

ذهن كامل نو (گذار از عصر اطلاعاتي به عصر مفهومي)

 • 62,000 تومان

"نزديك به يك قرن، جامعه‌ي غربي به‌طور كلي، و جامعه‌ي امريكا به‌طور خاص، تحت تسلط شكلي از تفكر و رويكردي به زندگي بوده كه به‌صورت كوته‌فكرانه‌اي تقليلي و عميقاً تحليلي بوده است. زمانه‌ي ما عصر 'كارگر دانش' بوده است؛ يعني فردي بسيار تحصيل‌كرده كه اطلاعات را دست‌كاري مي‌كند و تخصص خود را به كار مي‌گيرد. اما اين واقعيت دارد تغيير مي‌كند. به‌لطف رشته‌اي از نيروها ــ‌فراوانيِ مادي كه دارد به تمايلات غيرمادي ما تعميق مي‌بخشد ]...[ ــ داريم وارد عصر تازه‌اي مي‌شويم. اين عصري است كه از شكل متفاوتي از تفكر، و رويكردي تازه به زندگي مايه مي‌گيرد.] ...[ در اين كتاب، در مورد شش استعداد ذاتي ــ ‌كه آن‌ها را 'حواس شش‌گانه' مي‌ناميم‌ ــ توضيح مي‌دهم، كه موفقيت حرفه‌اي و رضايت فردي به‌صورت فزاينده‌اي وابسته به آن‌هاست. طراحي، داستان، هم‌نوايي، هم‌دلي، بازي، معنا توانايي‌هاي بنيادين انساني هستند كه همه‌كس مي‌توانند بر آن‌ها مسلط شوند و هدف من كمك به شماست تا بتوانيد اين كار را بكنيد." (از مقدمه‌ي كتاب) اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

مانيفست ضد سرمايه داري

 • 33,000 تومان

اگر جنبش ضد سرمايه‌داري، هم 11 سپتامبر را از سر گذرانده و زنده مانده است و هم اعلان جنگ عليه تروريسم آن را واداشته است كه افق نگرش خود را گسترش بخشد، سوالات بسيار مهمي نيز مانده است كه بايد به آنها پاسخ دهد . اين سوالات به سرشت و ماهيت جامعه جايگزيني مربوط مي‌شود كه پس از پيروزي بر اين دشمن ، بايد ايجاد شود . اين از جهات بسياري يك نقطه قوت بوده است كه جنبش تا اين تاريخ در واكنشهاي خود در برابر هيچ يك از اين مسائل موضوع قطعي و روشني اتخاذ نكرده است ،‌اما معنايش اين نيست كه اين وضع بايد همچنان ادامه يابد .

فلسفه جسماني 2 (ذهن جسماني و چالش آن با انديشه غرب)

 • 85,000 تومان

علوم شناختي فلسفه صرفا منحصر به مطالعه آن چيزهايي نيست كه نظريه فلسفي را نظريه مي‌سازند، بلكه پايه و اساسي براي انتقاد و ارزيابي ديگر نظريه‌ها را نيز به دست مي‌دهد. براي مثال، خيلي مهم است كه بدانيم نظريه عاميانه مقوله‌ها، كه با استعاره هر مقوله ظرفي براي اعضاي خود است تعريف مي‌شود، تبديل به يك نظريه فلسفس شده است كه ما آن را نظريه مقوله‌بندي كلاسيك ناميده‌ايم. اين نظريه از يك مجموعه استعاره معرف و طرح‌واره تصويري، از جمله طرح‌واره ظرف و نگاشت‌هاي استعاري مختلف. مانند مقوله ظرف است، تشكيل شده است.

انرژي و عدالت

 • 18,000 تومان

ايليچ جهان ما را در معرض مخاطره‌اي جدي مي‌بيند. مخاطره‌اي كه منشا آن نه كمبود انرژي بلكه فراواني مصرف آن است. مصرف بي‌بندوبار انرژي نه‌تنها محيط زيست را به پلشتي مي‌كشاند، محيط معنوي زيست را نيز تباه مي‌كند و نابرابري‌ها را دامن مي‌زند. جهان ما با اتكاي غيرمنطقي بر مصرف بي‌محاباي انرژي نابرابري آدميزادگان را به‌ نحو غيرقابل تحملي افزوده و در ميان فقير و غني فاصله افكنده است. اين است مطلبي كه ايليچ در اين رساله در صدد اثبات آن است و با قدرت منطق شگفت‌انگيزي آن را مطرح مي‌كند.

مقدمه اي بر زبان شناسي شناختي

 • 56,000 تومان

از زمانِ شناختِ هر چه بيش‌تر نظريه‌ي آميزه‌ي مفهومي در اواخر دهه‌ 1990، توجه بيش‌تري به جنبه‌هاي رواني و بافتي زبان اختصاص يافته است. اين تمركز بر "پردازشِ زبان در جريان" و ماهيت باز ـ انتهابودن آن در كاربرد واقعي زبان‌شناسي شناختي را به "رويكردهاي كاربردشناختي" نزديك‌تر كرده است، رويكردهايي كه بر وابستگي بافت و نامعين‌بودن فهم تأكيد دارند... به باور ما، نوعي تبادل مفيد مي‌تواند بين ايده‌هاي كاربردشناسي (شناخت ـ پايه) و تفكرِ شناختي وجود داشته باشد. مثل ديگر حوزه‌‌هاي ميان‌رشته‌اي، رشته زبان‌شناسي شناختي، با گسترده‌تركردن دامنه‌ خود و هم‌كاري جدي و پيوسته با حوزه‌هاي هم‌جوار در علوم شناختي ــ و حتي بيولوژي تكاملي ــ ، بي‌ترديد غني‌تر و مستحكم‌تر خواهد شد. اما با مشكلاتي هم مواجه مي‌شود، از جمله، مثلاً اين خطر كه پيچيدگي موضوعات و جدل‌هاي روان‌شناختي، عصب‌شناختي و زيست‌شناختي در وام‌گيري گزينشي و اجتناب‌ناپذير از اين رشته‌ها ناپديد مي‌شود. بدون توجه به اين‌كه زبان‌شناسان شناختي در آينده چه‌گونه با اين موضوع برخورد مي‌كنند، آن‌چه در اين مرحله بديهي به نظر مي‌رسد اين است كه رويكرد شناختي به زبان قطعاً پابرجا خواهد بود و تأثير ماندگاري بر اين‌كه زبان‌شناسان چه‌گونه در باره‌ي زبان نظريه‌پردازي مي‌كنند بر جاي خواهد گذاشت.

استعاره‌هايي كه با آنها زندگي مي‌كنيم به پيوست مقاله معاصر استعاره

 • 95,000 تومان

اين كتاب حاصل يك دغدغه ي فكري‏‏, از جانب هردوي ما در اين‌باره بود كه مردم چگونه زبان و تجربه‌ي خود را مي‌فهمند......مارك دريافته بود بيشتر ديدگاه‌هاي سنتي فلسفي نقش اندكي براي استعاره در فهم جهان ما قائل هستند (اگر نقشي براي آن قبول داشته باشند). جورج شواهد زباني را كشف كرده بود كه نشان مي‌دادند كه استعاره در زندگي و انديشه روزمره رايج است - شواهدي كه با هيچ‌كدام از نظريه‌هاي معاصر انگليسي ـ آمريكايي در زمينه‌ي معني، هم در فلسفه و هم در زبان شناسي، سازگار نبودند. تصميم گرفتيم درباره‌ي موضوعي كه فكر مي‌كرديم با هم همكاري كنيم....ظرف مدت يك هفته متوجه شديم كه برخي فرض‌هاي فلسفي و زباني معاصر، كه از زمان يونانيان تاكنون در سنت غرب بديهي انگاشته شده‌اند، حتي مانع طرح اين نوع موضوع‌هايي هستند كه ما مي‌خواهيم مورد بررسي قرار دهيم. مسئله‌ي بسط يا حك و اصلاح نظريه‌ي موجود معني نبود، بلكه تجديد نظر در فرض‌هاي اساسي سنت غرب بود..... در اين فرآيند، ما عناصري از يك رويكرد تجربه‌گرا را كشف كرديم كه نه تنها به مسائل زبان، حقيقت و فهم بلكه به معني دار بودن تجربه روزمره مي پرداخت.

زبان‌شناسي شناختي (1 مقدمه)

 • 80,000 تومان

«... اين كتاب هيچ دانش مقدماتي‌اي را پيش‌فرض نمي‌گيرد، هر چند انتظار مي‌رود آن‌هايي كه آشنا هستند ـ مخصوصا كساني كه اطلاعاتي در مورد نظريه‌ي زايشي دارند ـ بتوانند برخي نكات ويژه‌ي رويكرد آن را درك و دريافت كنند.» «يكي از جذاب‌ترين ويژگي‌هاي زبان‌شناسي شناختي تمركز آن بر معناست. تحليل نسبتا نارساي معنا در برخي نظريه‌ها مايه‌ي سردرگمي بسياري از كساني شده است كه زبان‌شناس نيستند.اما پرداختن به اين موضوع به يكي از جذابيت‌هاي زبان‌شناسي شناختي در دوران پسا ـ مدرن تبديل شده است. به‌خصوص، در مركز قرار دادن مفهوم «تعبير» مدل را از رويكردهاي پيشين به معنا متمايز ساخته است. زبان‌شناسان شناختي، در تأكيد بر نقش تعبير، از بررسي‌هاي قبلي معنا در زبان‌شناسي فاصله گرفته‌اند، بررسي‌هاي مبتني بر اين فرض كه معنا از شناخت و ادراك انسان مستقل است و بنابراين مي‌توان آن را عيني‌سازي و به صورت بالقوه صوري‌سازي كرد. آن‌چه زبان‌شناسان شناختي را وحدت مي‌بخشد (با وجود اختلاف در زمينه‌هاي ديگر) تعهدشان در مقابل اين اصل است كه عبارت‌هاي زبان شيوه‌ي خاصي از ادراك صحنه‌ي جاري زندگي روزمره را رمزگذاري مي‌كنند... آشكار است كه اين ويژگي مدل زبان‌شناسي شناختي را با گرايش‌هاي تازه در رشته‌هاي مجاور ـ به‌ويژه نظريه‌ي ادبي و نظريه‌ي مطالعات فرهنگي ـ بيش‌تر از ديگر نظريه‌هاي زبان هماهنگ مي‌سازد...»

1  2  3  صفحه‌ی 1