فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

يونگ بوبر و تائوئيزم

  • 7,000 تومان

هر دو مقاله اين كتاب از كتابي با عنوان تاثيرات شرقي بر فلسفه غربي برگزيده شده‌اند. مقاله نخست از هرولد كوارد استاد سابق مطالعات اديان در دانشگاه ويكتورياي كاناداست. در واقع مك‌في آن را از كتابي كه كوارد درباره تاثيرات انديشه‌هاي شرقي بر كارل گوستاو يونگ نوشته بود، انتخاب كرده و در مجموعه خود آورده است. مقاله دوم نيز بازنگاري ايرنه ابر محقق لهستاني از مقدمه‌اي است كه پيشتر آن را بر ترجمه بوبر و همكارش از حكايت‌هاي چيني نوشته بود. ابر در حوزه مطالعات چيني و بويژه روابط يهودي چيني صاحب‌نظر است و در اين مقاله نيز با انصافي عالمانه به ارزيابي تاثيرات انديشه‌هاي چيني بر دوره‌هايي از زندگي علمي و انديشگي مارتين بوبر پرداخته است. ممكن است همچنان كه اين دو نويسنده از خوانندگان انتظار دارند با خواندن اين دو مقاله، لازم ببينيم كه برخي آثار يونگ و بوبر را مجددا مطالعه كنيم و براي فهم درست‌تر قرائتي كه يونگ و بوبر از انديشه‌هاي چيني داشتند، دقت و تامل بيشتري بورزيم.

باغ آلبالو (نمايش‌نامه)

  • 18,000 تومان

نمايش‌نامه باغ آلبالو آخرين اثر چخوف است كه در سال 1903 نوشته شده است و در ژانويه 1904 براي اولين بار در تئاتر هنر مسكو روي صحنه آمده است. اشخاص نمايش همان آدم‌هايي هستند كه در زندگي روزمره با آنها بر مي‌خوريم. هيچ كدام نقش برجسته‌اي ندارند، نه مبارزه مي‌كنند نه شكست مي‌خورند و نه حتي از خود دفاع مي‌كنند و نه به حل مشكلاتي كه در برابرشان قرار دارد مي‌پردازند. منتظر حادثه مي‌نشينند و تقدير مي‌راندشان و تقديرشان را با شكيبايي تحمل مي‌كنند. گفتي نيروي اراده‌شان فلج شده است... امپرسيونيسم چخوف در آخرين تحليل نفي كننده زندگي نيست، بلكه از اميد به آينده سرشار است. در باغ آلبالو فروش باغ حكايت از وداع با گذشته دارد، گذشته‌اي كه رو به افول است. و تبري كه به كنده درخت‌ها مي‌خورد، تبري است كه زندگي قديم و اشرافيت رو به زوال را واژگون و دگرگون مي‌سازد.

صفحه‌ی 1