فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
جامعه‌شناسي ازدواج و خانواده
  • 138,000 تومان
  • با تخفیف: 138,000 تومان
  • 39,000 تومان
  • با تخفیف: 39,000 تومان
روان‌شناسي نخبگان ايران
  • 80,000 تومان
  • با تخفیف: 80,000 تومان

جامعه‌شناسي ازدواج و خانواده

  • 138,000 تومان

در سطح جهاني، به ويژه در ايران، در حوزه‌ي خانواده و ازدواج كتاب‌هاي زيادي در سال‌هاي اخير منتشر شده است، اما در ايران كتابي كه بتواند تا حدودي مشكلات، آسيب‌ها و موانع ازدواج و خانواده در جامعه‌ي امروزي ايران را نشان دهد وجود ندارد. اين اثر عمدتا بازتابي از دل‌نگراني ما نسبت به مسائل و چالش‌هايي است كه خانواده در جامعه كنوني، به ويژه در ايران، با آن‌ها رو‌به‌رو شده است؛ مسائل و چالش‌هايي كه هستي خانواده را در معرض تهديد و خطر قرار داده‌اند. از اين رو، ضرورت دارد در ابعاد گوناگون علمي و اجرايي، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي رشد و توسعه‌ي جامعه توجه و تاكيد ويژه‌اي بر خانواده صورت گيرد. اين اثر در دوازده فصل تدوين شده و مباحث زير را مورد بررسي قرار داده است: 1.كليات پژوهش درباره‌ي خانواده و ازدواج؛ 2.تاريخچه‌ي ازدواج؛ 3.رويكرد‌هاي نظري تبيين خانواده و ازدواج؛ 4. ازدواج به عنوان يك پديده‌ي اجتماعي؛ 5. ازدواج خويشاوندي؛ 6.مهريه و ابعاد اجتماعي آن؛ 7.عشق و ازدواج؛ 8.ازدواج زودرس و آسيب‌هاي ناشي از آن؛ 9.تاخير در سن ازدواج و پيامد‌هاي ناشي از آن؛ 10.ازدواج‌گريزي با تاكيد بر طلاق؛ 11.ازدواج سفيد و عوامل موثر بر‌آن در جامعه‌ي كنوني ايران؛ 12.آسيب‌هاي خانواده در جامعه‌ي امروزي. اين كتاب براي درس جامعه‌شناسي خانواده در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته‌هاي علوم اجتماعي تدوين شده‌است، هر‌چند مي‌تواند براي خوانندگان ديگيري خارج از حوزه‌ي علوم اجتماعي، كه به موضوعات خانواده علاقه‌مند هستند، نيز مفيد باشد.

ديدگاه‌ها و فلسفه ميشل فوكو

  • 39,000 تومان

ميشل فوكو (1926-1984) فيلسوف ، روانشناس ، تاريخدان و جامعه‌شناس فرانسوي قرن بيستم بود. او ديدگاه ما را در مورد جهان دگرگون ساخت. نظريات فوكو مدهاست كه الهام‌بخش فيلسوفان، نظريه‌پردازان و تاريخدانان است. او انسان مدرن را فقط به مثابه چرخ‌دنده كوچكي در دستگاه عظيم پانوپتيكوم مي‌ديد؛ دستگاهي كه انسان‌ها را تحت نظارت و كنترل خود قرار مي‌دهد. او در يكي از آثار معروف خود به نام «مراقبت و مجازات» مي‌نويسد‏: «ما در چرخ‌دنده‌هاي دستگاه پانوپتيكوم panoptikum (سراسر‌بين) حبس شده‌ايم؛ در دستگاهي كه خود ما آن را نگاه مي‌داريم؛ هر يك از ما به مثابه يك چرخ‌دنده كوچك.» در دنياي ديجيتالي امروز، ساختار جوامع مختلف با جزئيات تمام پي ريزي شده است. اين امر باعث مي شود كه تفكر و عمل انسانها به شدت محدود شود. انديشه هاي فوكو، با چنين دگرگونيهايي همچنان از تازگي و اهميت بسياري برخوردار است

روان‌شناسي نخبگان ايران

  • 80,000 تومان

فرضيه اصلي اين كتاب چنين صورت‌بندي شده است: در جوامعي كه فرآيندهاي سياسي آن درون ساختارهاي رسمي دولت كمتر نهادينه شده است نگرش‌ها و رفتار افراد پرقدرت راهنماي قابل اعتمادي براي تغيير سياسي محسوب مي‌شود. مفهوم نخبگان سياسي آنچنان كه در اين بررسي مورد استفاده قرار گرفته است يك مفهوم تجربي، رفتاري است. براي موازنه و برابرسازي نخبگان سياسي يا صاحبان مشاغل رسمي در دولت ايران با ساختار اجتماعي آن هيچ كوششي استنتاجي انجام نگرفته است. برعكس، نخبگان سياسي به مثابه افرادي از اعضاي جامعه ايران يا ملت ايران تعريف شده‌اند كه در مقايسه با ساير اعضاي جامعه ايراني هم از نظر سياسي فعال‌تر و هم از قدرت سياسي بيشتري برخوردار بودند. منظور ما از قدرت سياسي يك رابطه درون فردي است آن چنان كه رفتار سياستمدار، رفتار يك سياستمدار ديگر را تغيير دهد. منظور از رفتار هر نوع تغيير در وضعيت و پايگاه فرد است در يك زمان تا زمان ديگر... اين بررسي نشان مي‌دهد كه مجموعه بسيار كوچكي از متغيرهاي معني‌دار ناشي از روابط درون فردي وجود دارد كه جوهره سياست ايران را تشكيل مي‌دهد. در اين تحقيق چهار اصل بدبيني سياسي، بي‌اعتمادي، شخصي، عدم امنيت آشكار و بهره‌كشي ميان‌فردي يك جهت‌گيري منش‌شناختي عمومي را به ما ارائه مي‌دهد كه زمينه رفتار نخبگان سياسي را تعيين مي‌كند.

صفحه‌ی 1