فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر
 • 60,000 تومان

شفقت‌درماني براي درمان شفقت درمانگر

 • 140,000 تومان

شفقت درماني در حقيقت يك درمان نزديك به روان درماني مثبت گراست.در روان درماني مثبت گرا بر پيدا كردن استعداد‌ها، توانمندي‌ها و نقاط قوت افراد است تا با رشد و تقويت آنها، فرد را در مسير كمال و خود‌شكوفايي سوق دهد. شفقت درماني با تكيه بر آيين‌هايي چون بوديسم، تائو، ذن، و با تمركز بر هيجان مراجعان شكل گرفت. درمانگران در درمان مبتني بر شفقت، همانند ديگر درمان هاي موج سوم، به دنبال تغيير شناخت، تغيير رفتار، تغيير هيجان و ... نيستند بلكه به دنبال تغيير نگاه فرد نسبت به تجارب ذهني‌اند. هدف اساسي اين درمان كمك به مراجع براي مواجهه با تجارب دردناك هيجاني است تا به وسيله آن قدرت تحمل درد، رنج و اندوه را پيدا كند و كم كم بتواند با تكيه بر توانمندي‌هاي خود و مهارت‌هايي كه در راستا كسب مي‌كند، به احساس امنيت و آرامش بيشتري دست يابد. مطالعه اين اثر به روان درمانگران، مشاوران، روان‌شناسان، روان پزشكان و كساني كه به نوعي در اين حوزه فعاليت دارند، توصيه مي‌شود.

كتابچه الفباي خود مراقبتي (براي مددكاران اجتماعي و ساير متخصصان حرفه‌هاي ياورانه)

 • 52,000 تومان

كتاب حاضر با معرفي راهبردهاي عملي به متخصصان حرفه‌هاي ياورانه و به ويژه مددكاران اجتماعي كه به طور مداوم با آلام فردي اجتماعي سر و كار دارندء ياري مي‌رساند كه با تدوين اهداف و راهبردهاي سلامت محورء خود را در قبال فشارهاي رواني ناشي از كار و فرسودگي شغلي حفاظت نمايند. كتاب همچنين به مديران مراكز خدمات اجتماعيء مديران سازمان‌هاي غير دولتي و نيز سرپرستان دروس عملي مددكاري اجتماعي كه نسبت به پيشگيري از فرسودگي شغلي در ميان دانشجويان خود و يا كاركنان و داوطلبان مراكز حمايتي خودء احساس مسئوليت دارندء توصيه مي‌شودء چرا كه انجام فعاليت‌هاي ياورانه در راستاي كاهش آلام بشري در وهله اول مستلزم خود مراقبتي و بهزيستي فعالان اين حوزه است.

آسيب‌شناسي رواني

 • 270,000 تومان

اين اثر كه توسط جمعي از متخصصان برجسته، براساس dsm-5 تدوين يافته، در زمره جامع‌ترين و معتبرترين اثر در اين حوزه است. كتاب مشتمل بر سه بخش و 24 فصل، همه ابعاد آسيب رواني، از تاثير وراثت، محيط پيش و پس از تولد تا تاثير تربيت و شرايط خانوادگي، نظام اقتصادي، سياسي و فرهنگي و دوره‌هاي تاريخي را با دقت و براساس پژوهش‌هاي جديد مورد بررسي قرار مي‌دهد. مطالعه اين كتاب به دانشجويان روانپزشكي، روان‌شناسي، مشاوره و علوم مرتبط توصيه مي‌شود و به عنوان كتاب درسي براي ارائه واحد آسيب‌شناسي رواني يك و دو مناسب است.

روانشناسي وجودي

 • 35,000 تومان

اين كتاب توسط جمعي از بزرگان روانشناسي (الپورتء فيفلء مزلوء راجرز) نگارش يافته و زيرنظر و ويراستاري پيشگام روانشناسي وجودي آمريكاء رولو مي انتشار يافته است. در عين اجمالء عمده‌ترين مشخصه‌هاي روانشناسي وجودي را به خواننده معرفي مي‌كند. موضع نويسندگان اين اثر نسبت به پديدارشناسي و فلسفه وجودي اروپا و نقد و بررسي آنها خواندني است. مطالعه اين اثر مختصرء خوانندگان علاقه‌مند را به تامل مفصل برمي‌انگيزاند.

عشق رمانتيك (اكت و آر اف تي در روابط كمك به عمق بخشيدن به صميميت و حفظ تعهدات مطلوب مراجعين با استفاده از درمان پذيرش و تعهد و نظريه چارچوب رابطه‌اي)

 • 82,000 تومان

تفاوت انواع عشق (رمانتيكء مشفقانه و دلبستگي) و تاثير هركدام بر دوام رابطهء سبك‌هاي متنوع عشق از اروس تا پراگماء رابطه عشق و رفتار جنسيء تاثير مخرب زبان و انديشه بر عشق و ... از جمله مباحث ژرف و مفصلي است كه در اين كتاب مورد تحليل قرار مي‌گيرد. نويسندگان به طور مستند نشان مي‌دهند كه چگونه ازدواج موفق موجب سلامت جسمي و رواني و به طور معناداري موجب طول عمر مي‌شود. از آن‌جا كه عشق موجب نشاط و سرخوشي زايدالوصف مي‌شود به همان شدتء با فروپاشي روابط عاشقانه مركز درد رواني و جسمي در مغز فعال و ناكامي ناشي از آن عذاب‌آور مي‌ شود. در مجموعء اين اثر راهنمايي واقع بينانه و موثر جهت بهبود روابط زناشويي بر اساس پذيرش و تعهد و نظريه چارچوب رابطه‌اي است. مطالعه كتاب به روان‌شناسانء روانپزشكانء مشاوران و همه متخصصاني كه با زوج درماني و مطالعه خانواده در ارتباط هستندء توصيه مي‌شود.

اعتياد در 1 نگاه

 • 165,000 تومان

نويسنده اين كتاب به پشتوانه 30 سال تلاش علميء پژوهشي و كار باليني با رويكردي انساني و ارائه مطالب هماهنگ و منسجمء راه‌هاي پيشگيريء سنجشء مداخله و درمان و روش‌‌هاي كار با خانواده معتادان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. توجه به معتاد به عنوان بيمار و تاثير عوامل زيستيء روانيء اجتماعي و فرهنگي در گرايش به اعتياد و نيز پيامدهاي روانيء اقتصادي و عصب‌شناختي آن از جمله مباحثي است كه به تفصيل و با دقت علمي با ذكر موارد واقعي شرح داده مي‌شود. مطالعه اين اثر در دوره‌هاي دانشگاهيء كارگاه‌هاي آموزشي مرتبط با اعتياد و براي روان‌پزشكانء متخصصان ترك اعتيادء روانشناسانء مشاورانء مددكاران و متخصصان توانبخشي كه با اين گروه سر و كار دارند بسيار مفيد خواهد بود.

روانشناسي عشق

 • 60,000 تومان

اغلب ما در دوره‌‌اي از عمرمان تحت تاثير عشق رمانتيك قرار مي گيريمء هيجاني نافذ و نيرومند كه تمامي وجودمان را فرا مي‌گيردء بر تصميم‌هايمان سايه مي‌اندازد و حتي مسير زندگي‌مان را تغيير مي‌دهدء گاه سبب پيشرفتمان مي‌شود و گاه افول ما را به دنبال دارد عشق است كه اغلب به مهم‌ترين تصميم زندگي‌مانء يعني ازدواج جهت مي‌دهد. چقدر در مورد عشق مي‌دانيم؟ آيا عشق پايدار باقي مي‌ماند؟ آيا انواع متفاوتي دارد؟ آيا افراد به گونه متفاوتي از هم عاشق مي‌شوند؟ چه عواملي زمينه‌ساز بروز عشق هستند؟ آيا وجود عشق ضروري است؟ كتاب حاضر كوشيده است تا به اين سوالات ديگر پيرامون عشق پاسخ دهد.

روان‌درماني روان پويشي كوتاه مدت

 • 90,000 تومان

مباني روان درماني روان پويشي ، وجوه متمايز و تشابه با ساير رويكردهاي روانكاوي در فصل اول و سنجش و فرمو‌ل‌بندي ، شواهد پژوهش اثر بخش اين روش با ساير شيوه‌هاي روان‌درماني در فصل دوم كتاب توضيح داده مي‌شود . چينش اتاق درمان ، ملاحظات اخلاقي ، كار با فضاي مجازي ، وظايف درمانگر ، چگونگي مواجه شدن با مقاومت مراجع ، كاربرد روياها و فانتزي‌ها ، انتقال متقابل ، بن‌بست درماني و اتمام درمان ، فرايند نظارت و سرانجام ارزيابي صلاحيت در روان‌درماني پويشي از جمله عناويني است كه در ديگر فصول كتاب با دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد . بي‌ترديد علاقه مندان به اين حوزه درماني از مطالعه اين كتاب بهره‌مند خواهند شد .

مسائل اخلاقي و حرفه‌اي در زوج درماني

 • 140,000 تومان

هرگونه ارتباط و تعاملي ، چه مالي و چه درماني ، كمابيش همواره در معرض آسيب‌هاي اخلاقي ، حقوقي و قانوني است . وقتي اين رابطه جنبه درماني داشته باشد صد البته ايجاد اعتماد ، تدارك فضاي امن و رازداري ، … براي كمك به مراجعه‌كننده و حل مشكلات او ضروري تر و حساس‌تر است . روشن است كه در هر مرحله ، اين درمانگر است كه مي‌بايد مرزهاي اخلاقي و قانوني را حفظ كند . هم از بروز رخدادها و سوتفاهم هاي اخلاقي پيشگيري كند و هم در صورت ظهور نشانه‌ها با همكاران و ناظران درماني راهنمايي بگيرد . كتاب حاضر كه دست كم توسط 20 متخصص با تجربه تدوين يافته ، همه ابعاد اخلاقي و قانوني در خانواده درماني و زوج درماني را با ذكر موارد واقعي با ريزه كاري‌هاي حرفه اي به تفصيل و مستند مورد بررسي قرار مي‌دهد . مطالعه اين كتاب نه تنها براي دانشجويان سطوح مختلف روانشناسي ، روانپزشكي ، مشاوره و مددكاري ضروري است بلكه مرور مجدد آن براي درمانگران كار بلد و با سابقه نيز سودمند خواهد بود .

تربيت مثبت راهنماي جامع والدين (توصيه‌هاي حرفه‌اي براي رشد رفتارهاي مناسب در كودك و نوجوان از بدو تولد تا 23 سالگي)

 • 80,000 تومان

بيشتر والدين ميخواهند بدانند چگونه و با چه شيوه‌هايي رفتار كنند تا فرزندشان از انجام امور روزمره طفره نرود و تمام وقت خود را پاي تلويزيون و بازي هاي كامپيوتري صرف نكند.در اين كتاب به اين پرسش ها و دهها سوال ديگر پاسخهاي تخصصي ، علمي و موثر داده ميشود.در اين اثر خواننده خواهد ديد كه چطور اولويت‌ها را طبقه بندي كند . چگونه ارتباط كودك و نوجوان را با خودش ، با ديگران و محيط گسترش دهد.سبك‌هاي انطباقي را به صورتي هماهنگ ميان والدين انتخاب كند ، كي تنبيه كند ، با چه روشي و چه اندازه ، بطوري كه نتيجه بخش باشد و عزت نفس فزرندمان تخريب نشود.مطالعه اين كتاب زندگي و اجراي پيشنهادهاي آن موجب آرامش خانواده ، سازگاري كودك با خانه ، مدرسه و جامعه ميشود.

اصول مشاوره و هنر درمان (قلمروهاي شايستگي در مشاوره و روان‌درماني سه قلمرو و دوم)

 • 85,000 تومان

كتاب حاضر جلد دوم (ويژه كارشناسي ارشد) از يك مجموعه سه جلدي است كه براي دانشجويان مشاوره و روان‌درماني از مقطع كارشناسي تا پسادكتري تدوين يافته است. در اين مجلد سنجش و مفهوم‌سازي باليني، سه خصوصيت طرحواره‌ها، قلمرو شناسايي و مديريت حالت‌‌هاي هيجاني، درك و سوگرايي باليني، مسأئل شخصي درمانگر و مراجع و ده‌ها مطلب ضروري در حوزه‌ي روان‌درماني مورد بحث دقيق قرار مي‌گيرد. دانشجويان روانپزشكي، روانشناسي، مشاوره، مددكاري و رشته‌هاي ياورانه از مطالعه كتاب بهره‌مند و خشنود مي‌گردند.

روانشناسي زمان (روانشناسي جديد زماني كه زندگي شما را تغيير مي‌دهد)

 • 90,000 تومان

اين كه بيشتر اوقاتء ذهن و دل انسان در كدام قلمرو زماني (گذشتهء حال و آينده) جاخوش كند البته كردار و شخصيتش را متفاوت خواهد كرد. مولفان اين اثر درباره چيزي سخن گفته‌اند كه هزاران سال است حكميانء عارفان و شاعران به شكل‌هاي متنوعي از آن سخن گفته‌اند. با اين حال مباحث اين كتاب به شيوه‌اي پژوهشي و تجربي و با رويكردي نوين و روان‌شناختيء آينده‌گراييء گذشته‌گرايي و حال‌گرايي و تاثير ان بر خشنوديء شادماني و موفقيت مردمان را با دقتي تحسين‌انگيز مورد كاوش قرار داده‌اند. طرح زمان چهارم يعني آينده متعاليء خود به تنهايي گواه شجاعت و خلاقيت علمي اين دو روان‌شناس است. به راستي مطالعه اين كتاب زندگي خواننده را تغيير مي دهد.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1