فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 60,000 تومان
  • 115,000 تومان

خانوم والده خوب مي‌دونه راه و رسم خوش‌گذروني چيه

  • 2,800 تومان

با كمك «تد» جهاني جديد را مشاهده خواهيد نمود كه در آن تفريح نه‌تنها يك امكان، بلكه همدم و همراه بديهي اغلب موقعيت‌هاست. بعضي از فصل‌هاي اين كتاب شما را به خنده مي‌اندازند و بعضي ديگر موجب خواهند شد يك‌بار ديگر در مورد زندگي‌تان فكر كنيد. ولي با وجود «تد» به‌عنوان راهنما، دوستي در كنارتان خواهد بود كه عشق به زندگي را در وجودتان القا مي‌كند.

اصول مشتري‌مداري (بانكداري هتل‌داري و خودروسازي)

  • 44,000 تومان

در اين كتاب مشتري‌مداري بعنوان جنبه‌اي از ارتباطات مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است كه بخصوص سازمان‌هاي اقتصادي بعنوان رويكرد اصلي و جدي خود در ارتباط با مشتريان آن را برگزيده‌اند. اين كتاب از تئوري‌ها، انديشه‌ها و ادبيات «ارتباطات و اقتصاد» تواما وام مي‌گيرد و مي‌كوشد نقش ارتباطات انساني را در مراودات اجتماعي سازمان با مشتريان روشن سازد و با طرح اصول و قواعدي مهم و منطقي اهميت مشتري و فلسفه «مشتري مداري» را تبيين كند.

جنگل استراتژي (كارآفريني در قالب يك مكتب)

  • 95,000 تومان

مولفين كتاب حاضر كوشيده‌اند تا علاوه بر شناساندن مفاهيم استراتژي، هم از نظر زمان آينده به عنوان خط‌مشي يا برنامه موردنظر براي آينده كه در صورت تحقق يافتن، استراتژي حساب شده ناميده مي‌شود و هم از منظر زمان گذشته به عنوان يك الگوي تحقق‌يافته، به انواع ديگري از استراتژي از جمله استراتژي تكويني يا نوخواسته كه از طريق اقدامات تدريجي شكل مي‌گيرد بپردازد و در نهايت، استراتژي را در قالب جنگلي كه حيوانات گوناگوني را در خود جاي داده و هر يك از آن‌ها را سمبل يك مكتب فكري در ارتباط با فرآيند شكل‌گيري استراتژي مي‌باشند به تصوير بكشند. مكاتب دهگانه در اين كتاب به سه دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از: مكاتب تجويزي، مكاتب توصيفي و مكاتب تركيبي مكاتبي كه ماهيت تجويزي دارند به اين نكته مي‌پردازند كه استراتژي‌ها چگونه بايد تشكيل شوند. مكاتب توصيفي چگونگي شكل‌گيري استراتژي‌ها و نحو عمل كردن آن‌ها را بررسي مي‌كنند و مكاتب تركيبي كه مفهوم تغيير در سازمان را در بردارند تركيبي از مكاتب ديگر هستند.

نظريه‌ها در روانشناسي رشد (شناخت شناخت اجتماعي شناخت عواطف)

  • 135,000 تومان

نظريه‌ها در روانشناسي رشد با نگاهي به گذشته و به آينده نظريه‌ها در عصر ارتباطات الكترونيكي پرسش‌هاي مهم رشد در زمينه شناخت، شناخت اجتماعي و عواطف را مطرح مي‌سازد. نظريه‌ها در روانشناسي رشد پاسخ نظريه پردازان نامور به پرسش‌ها، كاستي‌ها و چالش‌ها را بررسي مي‌كند، به ويژه، با بررسي وجه جامعه‌شناسي نظريه پياژه ، نقش مبادله‌هاي ارزشي در تعادل و ثبات جامعه، تفكيك فرايند (هم ـ كاري) از (جبر اجتماعي) در مسير رشد عقلانيت، تحول (من) در معناي تمركز ناآگاهانه بر نقطه نظر شخصي در جهت (شخصيت) در معناي تقابل‌هاي ديدگاهي و تركيب بديع ديدگاه‌هاي فردي و بين فردي، اين جنبه ناشناخته نظام پياژه را براي دانشجويان ايراني روشن مي‌سازد.

هنر عشق ورزيدن

  • 39,000 تومان

اين كتاب يكي از خارق‌العاده‌ترين آثار بين‌المللي است كه راه و روش دستيابي به يك زندگي ثمربخش و غني را با توسعه قابليت‌هاي عشق ورزيدن به ميليون‌ها خواننده جهان آموخت. اغلب مردم نمي‌توانند به معناي واقعي ديگران را دوست داشته باشند: عشق از بلوغ كامل، دانش فردي و شجاعت تشكيل مي‌شود. عشق نيز مانند هر هنر ديگري نيازمند ممارست و تمركز بوده و به بصيرت و درك هوشمندانه نياز دارد. فروم يكي از روانكاوان صاحب نام و نيز يكي از فلاسفه اجتماعي در هنر عشق ورزيدن، موضوع عشق را نه تنها از تمامي ابعاد مورد بررسي قرار مي‌دهد، بلكه به مطالعه انواع عشق اعم از عشق برادرانه، عشق شهواني، عشق به خداوند و عشق فرزند به والدين مي‌پردازد.

فال ورق

  • 60,000 تومان

اين كتاب راهنما، به همراه 52 كارت، نحوة پيشگويي و آينده‌نگري توسط ورق را آموزش مي‌دهد.

فال ورق تاروت

  • 115,000 تومان

در اين كتاب راهنما، شيوة پيشگويي با كارت‌هاي تاروت آموزش داده مي‌شود.

فال شمع همراه با 150 كارت

  • 95,000 تومان

در اين كتاب راهنما كه به همراه 150 كارت ارائه شده است، نحوة فال‌گيري و پيشگويي با ورق آموزش داده مي‌شود.

صفحه‌ی 1